Visie en doelen

Visie en doelen

Ons instituut

De Amsterdam School of Real Estate is het centrum van postacademisch onderwijs en toegepast wetenschappelijk onderzoek in de Vastgoedkunde. Wij bieden postacademische opleidingen over de vele vraagstukken rondom de duurzame (her)ontwikkeling en het gebruik van de gebouwde omgeving. De ASRE onderscheidt zich door de brugfunctie tussen wetenschap en praktijk.

Onze missie

Wij brengen inspirerende academici, praktijkspecialisten en alumni bij elkaar. Daarnaast bundelen wij versnipperde ideeën en onderzoeksresultaten. Daarmee voorzien we professionals in de sector van inzichten, kennis en kunde om maatschappelijk, financieel en functioneel verantwoorde beslissingen over vastgoedvraagstukken te kunnen nemen.

Onze waarden

Als wetenschappelijk instituut zijn onafhankelijkheid en integriteit onze leidende principes.

In het onderwijs creëren wij daartoe een omgeving waarin kennis en ervaringen transparant en open gedeeld kunnen worden. De ASRE waarborgt dat docenten vrij van belangen de colleges verzorgen.

Het onderzoek van de ASRE wordt verricht conform de normen en waarden die gelden voor wetenschappelijk werk. De onderzoekers die aan de ASRE zijn verbonden hanteren daartoe de principes zoals beschreven is in de gedragscode wetenschapsbeoefening van de VSNU.

Onze visie

De ASRE wil de opleidingspartner zijn van academisch geschoolde professionals tijdens hun hele loopbaan in de vastgoedsector. Met haar onderzoeksactiviteit beoogt de ASRE wetenschappelijke onderzoeksresultaten direct te verbinden aan het benutten van die kennis in de praktijk.

Ons vakgebied

De Vastgoedkunde gaat over de vele facetten van het beleggen en ontwikkelen van vastgoed. Het is een multidisciplinair vakgebied dat actuele ruimtelijke en institutionele vraagstukken verbindt aan de markt- en financieel economische aspecten van vastgoedinvesteringen. Ook de juridische en fiscale kaders zijn onmisbare onderdelen van dit brede vakgebied. De ASRE onderscheidt zich in het stelsel van hoger onderwijs door deze multidisciplinaire vraagstukken te bundelen in een interdisciplinair vakgebied. Om dat te kunnen doen, werkt de ASRE zoveel mogelijk samen met universitaire vakgroepen die in één van de disciplines gespecialiseerd zijn.