NRVT studieroute Real Estate Valuation

NRVT studieroute Real Estate Valuation

De Amsterdam School of Real Estate (ASRE) en het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) hebben een studieroute opgezet die vastgoedprofessionals met een academische achtergrond rechtstreeks toegang geeft tot het meester-gezeltraject van NRVT.

 

In samenspraak met de vier internationale vastgoedadviseurs en –taxateurs CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield en JLL is een flexibele studieroute ontwikkeld die past in het carrièrepad van jonge vastgoedprofessionals. Dit opleidingstraject laat zich bovendien goed combineren met de masteropleidingen Master of Real Estate (MRE) en Master of Science in Real Estate (MSRE) aan de ASRE.

Tot nu toe waren er slechts beroepsgeoriënteerde opleidingen die toegang gaven tot het meester-gezeltraject van NRVT. De ASRE biedt professionals nu een academisch traject.
Het uitgangspunt was om een route uit te stippelen die de loopbaan van een beginnend taxateur laat aansluiten op de rol van adviseur op het gebied van data- en waardeanalyse.


Opbouw van de studieroute

Met de studieroute, bestaande uit een combinatie van Blended Courses en het MSRE-kernvak Investeringsanalyse, wordt een hoogwaardig alternatief geboden voor de beroepsgeoriënteerde opleidingen. Voor studenten die op zoek zijn naar extra verdieping en kennis over geavanceerde methoden en technieken werd sinds het najaar van 2021 bovendien het MSRE-specialisatie vak Real Estate Analytics aangeboden.

Deze studieroute is modulair. Een deel van het programma bestaat uit zogeheten blended courses, opleidingen gericht op de fundamenten van Vastgoedkunde. Dit zijn digitale opleidingen met een afsluitende bijeenkomst bij de ASRE waarin aan de hand van casuistiek de online opgedane theoretische kennis in de praktijk wordt gebracht. Het geheel kan in achttien tot vierentwintig maanden worden doorlopen (in overleg bij voldoende beschikbare ruimte andere doorlooptijd bespreekbaar). Door de modulaire opzet wordt het studietempo aan de persoonlijke situatie van deelnemers aangepast.

 

Eisen
Minimaal HBO/WO-werk- en -denkniveau

 

Kosten

De studieroute kost € 12.335,- vrij van btw. Voor deelname met meer personen, neem contact op met ASRE-programmamanager John Verhoeven (j.verhoeven@asre.nl, 06-2148 7393).

 

Vrijstellingen

U kunt een vrijstelling voor het afronden van één van deze onderdelen van de studieroute aanvragen. Zo’n vrijstelling wordt slechts onder de volgende voorwaarden toegekend:


1. Het verzoek om vrijstelling moet ingediend worden bij de examinator van het vak.
2. Het verzoek moet twee maanden voor aanvang van de opleiding worden aangevraagd.
3. Het verzoek is gemotiveerd en voldoende onderbouwd.
4. Een diploma ter onderbouwing van het vrijstellingsverzoek is niet ouder dan 10 jaar.
5. De examinator maakt de inschatting of uw kennis van gelijkwaardig niveau en inhoud is aan de kennis die u verkrijgt uit een onderdeel van de studieroute.
Zo kan er een vrijstelling voor Vastgoedrekenen worden toegekend op basis van het eerder behalen van de MSRE-deelopleiding Investeringsanalyse of de MRE-opleiding. Ook zijn er vrijstellingsmogelijkheden voor de juridische Blended courses.


Het programma

De opleidingen binnen de studieroute Real Estate Vauluation zijn in 3 routes verdeeld om zo de keuze qua volgorde makkelijker te maken.

 

Studieroute 1:   Startdatum
Vastgoedrekenen online 25 april 2022
Recht bij Vastgoedontwikkeling 2 mei 2022
Huurrecht bij Vastgoed 19 september 2022
Waarderen van Vastgoed  3 oktober 2022
Ethiek in de Vastgoedsector  10 oktober 2022
MSRE deelopleiding Investeringsanalyse feb-juni 2023

 

Studieroute 2:   Startdatum
Vastgoedrekenen online 25 april 2022
Waarderen van Vastgoed  25 april 2022
Huurrecht bij Vastgoed 19 september 2022
Ethiek in de Vastgoedsector  10 oktober 2022
Recht bij Vastgoedontwikkeling 24 oktober 2022
MSRE deelopleiding Investeringsanalyse feb-juni 2023

 

Studieroute 3:   Startdatum
Huurrecht bij Vastgoed 19 september 2022
Waarderen van Vastgoed  3 oktober 2022
Vastgoedrekenen online januari 2023
Ethiek in de Vastgoedsector  10 april 2023
Recht bij Vastgoedontwikkeling 8 mei 2023
MSRE deelopleiding Investeringsanalyse okt 2023 - feb 2024


Het programma bestaat uit onderstaande vijf basisopleidingen:

 

Vastgoedrekenen online

Startdata: ma 25 april 2022, sep/okt 2022, jan/feb 2023

 

Inzicht in de meest gebruikte rekentechnieken binnen de vastgoedsector. Na afronding kun je veelvoorkomende berekeningen maken, heb je inzicht in de financiële onderbouwing van vastgoedprojecten en kun je deze beter op waarde schatten.

 

>> Klik hier voor meer informatie

Waarderen van Vastgoed

Startdata: ma 25 april 2022, ma 3 oktober 2022, ma 24 april 2023

 

Inzicht in de meest gebruikte rekentechnieken binnen de vastgoedsector. Na afronding kun je veelvoorkomende berekeningen maken, heb je inzicht in de financiële onderbouwing van vastgoedprojecten en kun je deze beter op waarde schatten.

 

>> Klik hier voor meer informatie

Huurrecht bij Vastgoed

Startdata: ma 19 september 2022, ma 20 februari 2023, ma 18 september 2023

 

Inzicht in belangrijkste contractvormen en juridische aandachtspunten omtrent huur binnen vastgoed. Na afloop ben je in staat om deze kennis te vertalen naar adviezen bij vraagstukken rondom huur en verhuur van woon- en bedrijfsruimtes.

 

>> Klik hier voor meer informatie

Recht bij Vastgoedontwikkeling

Startdata: ma 2 mei 2022, ma 24 oktober 2022, ma 8 mei 2023

 

Uiteenzetting van de belangrijkste juridische en fiscale randvoorwaarden bij het proces van vastgoedontwikkeling. Na het afronden van deze opleiding ben je in staat gefundeerd besluiten te nemen waarmee je risico’s tijdens het ontwikkelingsproces minimaliseert.

 

>> Klik hier voor meer informatie

Ethiek in de vastgoedsector

Startdata: ma 25 april 2022, ma 10 oktober 2022, ma 10 april 2023

 

Een kennismaking met de basisbeginselen van ethiek: bewustwording, (h)erkennen en handelen. Na afronding van deze opleiding ben je je bewust van het belang van ethisch verantwoord handelen, herken je lastige en riskante situaties en krijg je handvaten hoe dit in jouw organisatie te verankeren is en op welke manier je dilemma’s bespreekbaar maakt.

 

>> Klik hier voor meer informatie


Vervolgens volgt men het MSRE- deelopleiding.


Investeringsanalyse

Startdata: februari - juni 2023 (ma), oktober 2023 - feb 2024 (woe)

 

Haalbaarheidsanalyse, waardebepaling en risicobeoordeling. Na afloop van de opleiding kun je omgaan met beslissingscriteria, waardebegrippen en methoden & technieken waarmee de economische waarde van een investering is vast te stellen. Je weet ondernemingsdoelstellingen te betrekken bij een investeringsanalyse. Je kunt de risico’s van vastgoed vertalen in risico-opslagen en -beheersing. Tevens krijg je inzicht in de wijze waarop financiering en fiscaliteit de rendementen op vastgoed kunnen beïnvloeden.

Voor deze opleiding gelden toelatingseisen.

  • Je dient in het bezit te zijn van een NVAO-erkend wo-bachelor/master diploma of aantoonbaar beschikken over gelijkwaardig opleidingsniveau op grond van erkende diploma's (te beoordelen door de examencommissie); 
  • Je dient te beschikken over ten minste twee jaar relevante werkervaring met aantoonbare verantwoordelijkheden.

Beschik je nog niet over het juiste instroomniveau (afhankelijk van werkervaring en vooropleiding)? Dan kun je worden toegelaten nadat je met succes (een deel van) het deficiëntieprogramma heb afgerond. 

>> Klik hier voor meer informatie

 

Certificaat

Na afronding van de studieroute Real Estate Valuation ontvang je een door de NRVT en ASRE erkend certificaat: Real Estate Valuation. Tijdens deelname aan het kernvak Investeringsanalyse kan je reeds deelnemen aan het meester-gezeltraject en kun je versneld doorstromen.

 

Meer informatie

Vastgoedprofessionals die op academisch niveau willen instromen in het meester-gezeltraject van NRVT nemen contact op met ASRE-programmamanager John Verhoeven (j.verhoeven@asre.nl, 06-2148 7393).