Real Assets

Real Assets

Periode

do 1, vrij 2, ma 5 en di 6 juli 2021

Collegedag

van 13.00 – 19.00 uur

Vanaf collegejaar 2020-2021 wordt elk MSRE-semester afgesloten met een aantal Master Challenges waarin een visie op disruptieve en innovatieve trends centraal staat.


Real Assets: 2.5 EC


De verschuivende grens van de asset class Real Estate

Bij investeringen en beleggingen in vastgoed is er een groeiende vraag naar real assets. Te denken valt aan beleggingen in fysieke en maatschappelijke infrastructuur. Hierbij gaat het om wegen, bruggen en spoorlijnen, maar ook infrastructuur voor datatransport, nutsvoorzieningen en publieke voorzieningen. In deze challenge wordt uiteengezet wat de toegevoegde waarde van deze beleggingen is en hoe deze kunnen worden gestructureerd in fondsen.


De Master Challenge
De onderwijsvorm is uitdagend en vernieuwend. Vooruitstrevende docenten, alumni en studenten begeven zich vier interactieve dagen op de grens van bestaande en nieuwe kennis en inzichten. Daarbij wordt een natuurlijke synthese verkregen tussen praktijkgerichte opdrachten, inspirerende colleges en vormen van blended learning.


De Master Challenges zijn onderdeel van de Master of Science in Real Estate. MSRE-studenten ronden de Master Challenge af met een essay. Alumni die een certificaat willen ontvangen, schrijven ook een essay. Daarmee zijn de Master Challenges niet alleen een onderwijskundige en inhoudelijke uitdaging, maar dagen zij ook uit tot onderzoek aan de randen van het vakgebied.


De Master Challenges zijn ook bedoeld voor MRE- en MSRE(deelopleiding)-alumni, opdat zij na hun studie een visie op disruptieve trends blijven ontwikkelen. Ook alumni die een MSRE-deelopleiding hebben gevolgd, kunnen zich voor een Master Challenge inschrijven.


Aanmelden & toelating
Ben je in bezit van een MRE- of MSRE-(deel)diploma en overweeg je de Master Challenge Real Assets te volgen aan de Amsterdam School of Real Estate? Vul dan vrijblijvend het aanmeldformulier in. De studieadviseur controleert jouw gegevens en stuurt je bij geschiktheid per e-mail het inschrijfformulier toe. De inschrijving is definitief zodra het volledig ingevulde inschrijfformulier is ontvangen. Heb je vragen over deze challenge of wil je je na de uiterlijke inschrijfdatum inschrijven, neem dan contact op met studieadviseur Nynke Wagenaar, 06 3911 2941.  


De eisen voor toelating tot de Master Challenges zijn:

• MSRE-deeldiploma
• MRE- of MSRE-diploma


Wil je de Master Challenge Real Assets graag volgen, maar heb je nog niet alles geregeld of wil je graag je afwegingen bespreken? Je kunt alvast vrijblijvend een plaats reserveren.


Investering in tijd & geld
Wanneer je ervoor kiest om naast je werk te gaan studeren, kies je voor een investering in jezelf. Als je je inschrijft voor de Master Challenge Real Assets betekent dit dat je vier dagen samen met je medestudenten en docenten een visie ontwikkelt op disruptieve en innovatieve trends binnen het thema Real Assets. In deze periode moet je rekening houden met een tijdbelasting van ongeveer twintig uur per week. De colleges vinden één keer per week bij de ASRE plaats. De kosten zijn €1.500,-. Het cursusgeld is inclusief syllabi, maar exclusief studieboeken.


Docenten
De ASRE zet alleen de beste docenten voor de klas. Dit zijn wetenschappers van universiteiten en experts uit de praktijk.

Ronald Huisman