Vastgoedeconomie Rijksoverheid

Vastgoedeconomie Rijksoverheid

Periode

najaar 2019

Hoe sturen op waarde in gebiedsontwikkeling en vastgoedontwikkeling

U bent werkzaam bij één van de diensten aangesloten bij de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid. U bent actief op de vastgoedmarkt om de blauwe en groene beleidsdoelen, infrastructuur- en huisvestingsprojecten te realiseren. Daarvoor is in veel gevallen grondverwerving noodzakelijk. Rijksvastgoed wilt u optimaal exploiteren, en als het niet tot het strategisch bezit behoort, zelfstandig verkopen of onderdeel maken van een grotere gebiedsontwikkeling met meerdere beleidsdoelstellingen, op een manier dat de grootste waardecreatie wordt bereikt. Het managen van alle vastgoedobjecten is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden: beheer van grond en vastgoed, hold/sell-analyses en het benutten van ontwikkelingskansen.

De opleiding Vastgoedeconomie stelt de strategische rol van de Rijksoverheid in gebieds- en vastgoedontwikkeling centraal. Daarmee wordt een basis gelegd voor een gemeenschappelijk denkkader voor alle vastgoeddeskundigen binnen de Rijksoverheid.

De Amsterdam School of Real Estate (ASRE) neemt u mee in het strategisch en economisch verantwoord omgaan met vastgoedvraagstukken. Dit betekent dat u de vastgoedvraagstukken vanuit het perspectief van het Rijk als geheel leert bekijken, met een open oog voor mogelijkheden tot waardecreatie die goed samengaan met het publieke doel. De opleiding is in nauw overleg tussen de RVR en de ASRE tot stand gekomen.

Programma

Het krachtenveld en de actoren | De grond- en gebiedsexploitatie, juridisch, fiscaal en financieel benaderd | Sturen op vastgoedwaarde

Voor wie

De opleiding is toegankelijk voor vastgoedmedewerkers van bij de RVR aangesloten vastgoeddiensten die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling en vastgoedontwikkeling- en/of vastgoedmanagement. Het niveau is HBO/WO werk- en denkniveau.

De bij RVR aangesloten diensten zijn:

Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, ProRail, Nationale Politie.

In overleg kunnen medewerkers van aanverwante organisaties en diensten van het Rijk deelnemen. Daarnaast kan een beperkt aantal deelnemers van gemeenten en provincies in de opleiding participeren.

Kosten

De kosten voor deelname van bij de RVR aangesloten vastgoeddiensten worden voor de helft gedragen door het Rijksvastgoedbedrijf. Voor deze deelnemers resteert een bijdrage van € 1.389,- (inclusief studiemateriaal) l Over de opleidingskosten wordt geen btw berekend.

Kennis van financiële onderbouwing van vastgoedprojecten en berekeningen wordt aanbevolen voor het volgen van deze opleiding. De basisopleiding Vastgoedrekenen reikt deelnemers van ASRE-opleidingen de kennis en kunde om zelf de meeste voorkomende (vastgoed) berekeningen te maken.

Inschrijving

Vragen over of aanmelden voor deze opleiding: Peter Tempelman, Programma manager Executive Education, telefoon: 06 347 78 026.