vastgoedkennis.nl

  • ASREresearch

    verbindt wetenschap aan de praktijk in de vastgoedkunde

ASREresearch

Het onderzoek van de Amsterdam School of Real Estate koppelt investeringen tot het duurzaam (her)ontwikkelen en het gebruik van de fysieke ruimte.

De onderzoeksvelden worden in overleg met brancheorganisaties opgesteld met de actuele maatschappelijke vraagstukken als leidraad. Het onderzoek wordt deels door hoogleraren, research fellows en wetenschappelijk onderzoekers uitgevoerd en deels in samenwerking met het uitgebreide docenten- en onderzoeksnetwerk van de ASRE.

Stiching
Wetenschappelijk
Onderzoek en
Onderwijs in de
Vastgoedkunde


Onderzoekagenda

  • Ruimtelijke investeringsstrategieën
  • Beleggings- en waardeanalyse van vastgoed
  • Economische aspecten van de woningmarkt

ASRE onderzoekers

ASRE paperreeks

De ASRE publiceert haar onderzoek in de ASRE-paperreeks. In de reeks zijn research en position papers opgenomen.

Een research paper bevat empirisch onderzoek en biedt het werkveld nieuwe kennis. Een position paper biedt het werkveld nieuwe inzichten als bijdrage aan actuele beleidsdiscussies. Om de onafhankelijkheid en de wetenschappelijke kwaliteit te waarborgen zijn de papers openbaar.

Elk nieuw paper wordt bekendgemaakt via het ASRE bulletin. De auteurs die verbonden zijn aan de Amsterdam School of Real Estate zijn gebonden aan de Nederlandse gedragscode voor wetenschapsbeoefening.

De paperreeks is mede mogelijk
door de SWOOV.