Stijnstijl Fotografie

Betalingsregeling


Betalingsregeling en informatie over mogelijk belastingvoordeel


Masterstudenten

De ASRE verzorgt niet-bekostigd post-initieel onderwijs. Dit betekent dat wij studiekosten voor onze masteropleidingen berekenen die hoger zijn dan de kosten van bekostigd onderwijs bij de Nederlandse universiteiten. Hoewel je investeert in je toekomst kan het bedrag een drempel opwerpen. Graag willen wij je erop wijzen dat er regelingen zijn waardoor deze drempel misschien minder hoog is dan gedacht. De ASRE biedt de mogelijkheid de kosten gespreid te betalen. Bovendien hanteren we een vroegboekkorting voor de masteropleidingen MRE. Én heb je de mogelijkheid de studiekosten gedeeltelijk van je inkomstenbelasting af te trekken. Voor particulieren geldt een maximale aftrek voor studiekosten van € 15.000,- per jaar. Ook extra kosten als begeleidingstijd en studieboeken zijn aftrekbaar. Studiereizen zijn niet aftrekbaar. Afhankelijk van de belastingschijf waarin je valt, kan de 'teruggave' oplopen tot 49,5 procent van de studiekosten.

De opleidingskosten zijn voor de werkgever aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Bovendien kunnen (bouw)bedrijven vaak een beroep doen op opleidingsfondsen.

Neem contact met de studieadviseur op om deze mogelijkheden te bespreken en afspraken vast te leggen.

 

Raadpleeg de website van de belastingdienst voor meer informatie. Overigens wordt de belastingaftrek in 2022 vervangen door de nieuwe Stap-regeling.Studenten Executive Education & ASRE online

Er is een mogelijkheid om de studiekosten gedeeltelijk van je inkomstenbelasting af te trekken. Voor particulieren geldt een maximale aftrek voor studiekosten van € 15.000,- per jaar. Ook extra kosten als begeleidingstijd en studieboeken zijn aftrekbaar. Afhankelijk van de belastingschijf waarin je valt, kan de 'teruggave' oplopen tot 49,5 procent van de studiekosten.

De opleidingskosten zijn voor de werkgever aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Bovendien kunnen (bouw)bedrijven vaak een beroep doen op opleidingsfondsen.

Neem contact met de studieadviseur op om deze mogelijkheden te bespreken.

 

Raadpleeg de website van de belastingdienst voor meer informatie.  Overigens wordt de belastingaftrek in 2022 vervangen door de nieuwe Stap-regeling.


Kosten studiereizen masteropleidingen en MSRE deelopleidingen


Voor de MRE-opleiding zijn er additionele kosten voor de studiereis in Europa en de studiereis naar New York. Deze bedragen respectievelijk € 625,- en € 1.675,-, dit is exclusief reis- en verblijfskosten.

Bij de MSRE deelopleidingen Gebieds- & Vastgoedontwikkeling, Real Estate Analytics en Vastgoedbeleggen hoort een verplichte studiereis; de kosten daarvan bedragen € 625,- . Dit is exclusief reis- en verblijfkosten. Deze kosten worden apart gefactureerd.

 

De opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

Het cursusgeld voor beide masteropleidingen dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan, tenzij anders is overeengekomen. In dat laatste geval dient de betalingstermijn op de factuur te worden gehanteerd. Het cursusgeld is inclusief syllabi, maar exclusief kosten voor studieboeken, studiereizen en reis- en verblijfskosten.

Het cursusgeld voor een Executive Education programma¹ dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan. De kosten voor de studieboeken zijn bij het cursusgeld inbegrepen².

Het cursusgeld voor een ASRE online programma dient uiterlijk 1 week voor aanvang van het programma te zijn voldaan. Het cursusgeld is inclusief studiemateriaal.

¹ Niet zijnde de opleidingen die deel uitmaken van de MSRE, daarvoor gelden de betalingsvoorwaarden van de masteropleiding. En niet zijnde de instroomtoets Academische Vaardigheden; hiervoor geldt dat het cursusgeld en de kosten voor de studieboeken, die door ons zijn geleverd 2 weken voor toetsdatum moeten zijn betaald.

² Met uitzondering van de opleiding Vastgoedrekenen, de opleiding Inleiding Vastgoedkunde en de instroomtoets Academische vaardigheden.

 

Overige informatie

In 2017 gepubliceerd door de rijksoverheid:

Blijven ontwikkelen met het Levenlanglerenkrediet