Disclaimer, privacy- en cookiebeleid

De Amsterdam School of Real Estate (KvK: 69822190), hierna te noemen ASRE, verleent u hierbij toegang tot asre.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. ASRE behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid

ASRE spant zich in om de inhoud van asre.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op asre.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ASRE. In het bijzonder zijn alle prijzen op asre.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op asre.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ASRE nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ASRE. De inhoud van asre.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.


Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.


Privacy- en cookiebeleid

ASRE vindt het absoluut belangrijk om verstrekte gegevens van onze websitebezoekers met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.


Indien u e-mails van ons ontvangt, registreren wij uw interacties, met als doel om de inhoud van onze communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het voor u relevant is.


Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief of andere informatie van de ASRE digitaal te willen ontvangen, dan gebruiken we de daartoe ingevulde gegevens voor dat doeleinde. Wanneer u zich hier voor af wilt melden, kunt u dat te allen tijde doen: wijzigen of afmelden gegevens.


Wat zijn cookies?

De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze website of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren, welke niet in verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid. Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.


Functionele cookies

Cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website, bijvoorbeeld om in te kunnen loggen en je voorkeuren te onthouden.


Cookies voor Website-analyse

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier helaas geen invloed op.

Wij raden u dan ook aan om regelmatig het privacy beleid van Google te raadplegen.


Cookies voor social media integratie

Op onze website staan video's en andere content die u via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen socialmediabedrijven als LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube en Google, cookies, zodat ze u kunnen herkennen wanneer u bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die u deelt. Voor meer informatie over de gegevens die socialmediabedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacyverklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen.


Cookies om ASRE advertenties te tonen op andere websites

Met online advertenties brengen we onze diensten onder de aandacht. Dit doen we het liefst zo gericht mogelijk om passende advertenties te kunnen laten zien. We gebruiken tracking codes van bijvoorbeeld Google, Facebook, Twitter, LinkedIn.


Uitsluiting cookies

Voor het bezoeken van onze website is het noodzakelijk dat je ons toestaat dergelijke externe cookies te laten plaatsen. Je kunt vervolgens bij veel externe bedrijven gebruik maken van de opt-out mogelijkheid zodat cookies van die specifieke aanbieder niet langer worden toegestaan. Op www.youronlinechoices.com kan dat voor veel adverteerders tegelijk. Je kunt daar ook lezen waar dergelijke cookies voor gebruikt worden. Ook is het mogelijk om je browser zo in te stellen dat alleen cookies van de site die je bezoekt worden geaccepteerd. Hoe u dit kunt doen, vindt u in de handleiding van uw webbrowser (bijv. Internet Exporer, Mozilla Firefox of Google Chrome).Klik hier om cookies te blokkeren.