Disclaimer, privacy- en cookiebeleid

Klik hier om de cookie instellingen te wijzigen.


Disclaimer
De Amsterdam School of Real Estate (KvK: 69822190), hierna te noemen ASRE, verleent u hierbij toegang tot asre.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. ASRE behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid
ASRE spant zich in om de inhoud van asre.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op asre.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ASRE. In het bijzonder zijn alle prijzen op asre.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op asre.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ASRE nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ASRE. De inhoud van asre.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.


Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.


Privacy beleid
Ons privacybeleid is van toepassing op al onze studenten, klanten en de gebruikers van de website. Door het volgen van een ASRE-opleiding, door deelname aan één van onze activiteiten en/of gebruik te maken van onze website verklaart u zich op de hoogte hiervan en verklaart u zich akkoord met de wijze waarop de ASRE met uw gegevens omgaat. Als wetgeving ertoe aanleiding geeft, kan de verklaring worden aangepast.

De ASRE is een onderwijsinstelling die u zo goed als mogelijk van dienst wil zijn en daarbij persoonlijkheid, betrouwbaarheid als ook transparantie erg belangrijk vindt. Voor deze dienstverlening maken wij gebruik van uw persoonsgegevens die worden opgenomen in ons " client relation management" (CRM) systeem. De ASRE kan hierdoor de administratie van een opleiding voeren alsmede u gericht over nieuwe opleidingen of evenementen op het gebied van vastgoed berichten. In deze verklaring is aangegeven hoe de ASRE met uw gegevens omgaat, met welk doel en welke rechten u heeft met betrekking tot het gebruik van uw gegevens.


1. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

 • Aangaan van een studieovereenkomst
 • Het diplomaregister
 • Onderhouden van contacten met (oud)studenten en geïnteresseerden
 • Optimaliseren van onze website
 • Toegang verlening tot de vastgoedbibliotheek

2. Welke gegevens verwerken wij?

 • Personalia, waaronder naam, adres, woonplaats, leeftijd, geboorteplaats als ook telefoonnummer(s), e-mailadres(sen).
 • BSN-nummer (alleen voor studenten waarmee een opleidingsovereenkomst voor een masteropleiding is aangegaan).
 • Opleidingsgegevens
 • Werkgevergegevens
 • Financiële gegevens, zoals rekeningnummer
 • Gegevens over uw contact met de ASRE, zoals e-mailcontact
 • Accountgegevens voor de digitale leeromgeving
 • Technische gegevens, zoals het klik- en surfgedrag
 • Toestemming- opt-ins

3. Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

 • Bij inschrijving voor een opleiding
 • Aanvraag voor een brochure
 • Bij het intakegesprek voor een masteropleiding
 • Bezoek van een ASRE-evenement
 • In enkele gevallen ontvangt de ASRE gegevens van andere organisaties, zoals het DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

4. Verstrekking van gegevens aan derden?
De ASRE verstrekt gegevens aan derden, zoals bijvoorbeeld aan DUO vanwege het diplomaregister, de Alumniverenigingen ten behoeve van Alumni activiteiten, maar ook aan ICT-dienstverleners om het contact met u optimaal te kunnen onderhouden. Met deze laatste partijen heeft de ASRE verwerkersovereenkomsten afgesloten om uw gegevens slechts te verwerken voor het doel waarvoor ze zijn vergaard en met de meeste vertrouwelijkheid.


5. Hoe lang worden de gegevens bewaard?
De ASRE bewaart uw gegevens, gerelateerd aan een opleiding voor de periode vermeld in de OER en de wet. Gegevens die nodig zijn voor een optimaal contact worden verwijderd nadat u hebt aangegeven niet langer informatie over opleidingen of (bijzonderheden van) de ASRE te willen ontvangen.


6. Vragen over de gebruikte persoonsgegevens
Het staat u altijd vrij om u uit te schrijven van onze mailinglijst. Hiervoor kunt u een mail sturen aan: info@asre.nl.
U kunt uw gegevens laten corrigeren door hiertoe een verzoek te mailen aan: info@asre.nl.
Als u van mening bent dat de ASRE niet zorgvuldig met uw gegevens omgaat, kunt u een klacht indienen bij de directeur bedrijfsvoering. U krijgt binnen acht weken een overzicht van uw persoonsgegevens en met welk doel ze zijn gebruikt. De directeur gaat vervolgens met u in gesprek om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


7. Hoe beveiligen wij (persoons)gegevens?
De ASRE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan. Heeft u desondanks aanwijzingen dat de gegevens niet adequaat zijn beveiligd, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op: info@asre.nl ASRE vindt het absoluut belangrijk om verstrekte gegevens van onze websitebezoekers met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.


Cookiebeleid
De ASRE analyseert uw klik- en surfgedrag op haar website, zodat onze dienstverlening kan worden geëvalueerd en verbeterd.


Wat zijn cookies?
De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze website of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren, welke niet in verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid. Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.


Functionele cookies
Cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website, bijvoorbeeld om in te kunnen loggen en je voorkeuren te onthouden.


Cookies voor Website-analyse
De ASRE maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier helaas geen invloed op.
Wij raden u dan ook aan om regelmatig het privacybeleid van Google te raadplegen.


Cookies voor social media integratie
Op onze website staan video's en andere content die u via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen socialmediabedrijven als LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube en Google, cookies, zodat ze u kunnen herkennen wanneer u bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die u deelt. Voor meer informatie over de gegevens die socialmediabedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacyverklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen.


Cookies om ASRE advertenties te tonen op andere websites
Met online advertenties brengen we onze diensten onder de aandacht. Dit doen we het liefst zo gericht mogelijk om passende advertenties te kunnen laten zien. We gebruiken tracking codes van bijvoorbeeld Google, Facebook, Twitter, LinkedIn.


Uitsluiting cookies
Voor het bezoeken van onze website is het noodzakelijk dat u ons toestaat dergelijke externe cookies te laten plaatsen. U kunt vervolgens bij veel externe bedrijven gebruik maken van de opt-out mogelijkheid zodat cookies van die specifieke aanbieder niet langer worden toegestaan. Op www.youronlinechoices.com kan dat voor veel adverteerders tegelijk. U kunt daar ook lezen waar dergelijke cookies voor gebruikt worden. Ook is het mogelijk om uw browser zo in te stellen dat alleen cookies van de site die u bezoekt worden geaccepteerd. Hoe u dit kunt doen, vindt u in de handleiding van uw webbrowser (bijv. Internet Exporer, Mozilla Firefox of Google Chrome).