Betalingsregeling


Betalingsregeling en informatie over mogelijk belastingvoordeel


Masterstudenten

De ASRE verzorgt niet-bekostigd post-initieel onderwijs. Dit betekent dat wij studiekosten voor onze masteropleidingen berekenen die hoger zijn dan de kosten van bekostigd onderwijs bij de Nederlandse universiteiten. Hoewel u investeert in uw toekomst kan het bedrag een drempel opwerpen. Graag willen wij u erop wijzen dat er regelingen zijn waardoor deze drempel misschien minder hoog is dan gedacht. De ASRE biedt u de gelegenheid de kosten gespreid over drie boekjaren te betalen. Bovendien hanteren we een vroegboekkorting én u heeft de mogelijkheid de studiekosten gedeeltelijk van uw inkomstenbelasting af te trekken. Voor particulieren geldt een maximale aftrek voor studiekosten van € 15.000,- per jaar. Ook extra kosten als begeleidingstijd en studieboeken zijn aftrekbaar. Studiereizen zijn niet aftrekbaar. Afhankelijk van de belastingschijf waarin u valt, kan de 'teruggave' oplopen tot 52% van de studiekosten.

De opleidingskosten zijn voor de werkgever aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Bovendien kunnen (bouw)bedrijven vaak een beroep doen op opleidingsfondsen.

Neem contact met de studieadviseur op om deze mogelijkheden te bespreken.

Studenten Executive Education & Permanente Educatie

U heeft de mogelijkheid de studiekosten gedeeltelijk van uw inkomstenbelasting af te trekken. Voor particulieren geldt een maximale aftrek voor studiekosten van € 15.000,- per jaar. Ook extra kosten als begeleidingstijd en studieboeken zijn aftrekbaar. Afhankelijk van de belastingschijf waarin u valt, kan de 'teruggave' oplopen tot 52% van de studiekosten.

De opleidingskosten zijn voor de werkgever aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Bovendien kunnen (bouw)bedrijven vaak een beroep doen op opleidingsfondsen.

Neem contact met de studieadviseur op om deze mogelijkheden te bespreken.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van de belastingdienst.


Kosten studiereizen masteropleidingen en MSRE deelopleidingen


Voor de MRE-opleiding zijn er additionele kosten voor de studiereis in Europa en de studiereis naar New York. Deze bedragen respectievelijk € 625,- en € 1.575,-, dit is exclusief reis- en verblijfskosten.

Bij de MSRE deelopleidingen Gebieds- & Vastgoedontwikkeling, Real Estate Valuation en Vastgoedbeleggen hoort een verplichte studiereis; de kosten daarvan bedragen € 625,- . Dit is exclusief reis- en verblijfkosten. Deze kosten worden apart gefactureerd.

 

Cursusgeld

 

Bedrag

MRE

€ 39.000,-

   

MSRE

€ 28.300,-

   

EXECUTIVE EDUCATION

 


Fundamentals

 

Inleiding Fundmanagement

€ 1.650,-

Inleiding Vastgoedkunde

€ 2.950,-

Inleiding Waarderen

€ 495,-

Recht in de vastgoedbeleggingspraktijk

€ 1.150,-

Vastgoedfinanciering

€ 1.650,-

Vastgoedrecht bij ontwikkeling

€ 1.150,-

Vastgoedrekenen

€ 1.250,-

   


Essentials

 

Actualiteiten in retailvastgoed

€ 1.450,-

Actuele woningmarkt

€ 2.495,-

Asset Management

€ 3.975,-

Asset Management Gemeentelijk
Vastgoed

€ 2.650,-

Asset Management Maatschappelijk Vastgoed

€ 2.650,-

Asset Management voor Woningcorporaties

€ 3.975,-

Businesscase Verduurzaming Vastgoed

€ 1.975,-

Businesscase zorgvastgoed

€ 975,-

Innovaties in de kantorenmarkt

€ 1.450,-

Internationalisering beleggingsmarkt

€ 745,-

Locatieontwikkeling & flexibele grondexploitatie

€ 1.975,-

Woningontwikkeling in stroomversnelling

€ 1.975,-


MSRE deelopleidingen

 

Gebieds- & Vastgoedontwikkeling

€ 8.450,-

Investeringsanalyse

€ 8.450,-

Marktanalyse

€ 8.450,-

Real Estate Valuation

€ 8.450,-

Vastgoedbeleggen

€ 8.450,-


Company Courses

 

Vastgoedeconomie Rijksoverheid

€ 1.389,-

   

PERMANENTE EDUCATIE

 

ASRE alumni avonden

ASRE-alumni: € 175,-
Introducees: € 325,-

NRVT

NRVT-leden en ASRE-alumni: € 525,-
Overige deelnemers: € 595,-

RICS

€ 350,- 

VTW

VVAW-leden, RICS-leden
en ASRE-alumni: € 275,-
Overige deelnemers: € 345,-  

VVAW

 


De opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

Het cursusgeld voor beide masteropleidingen dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan, tenzij anders is overeengekomen. In dat laatste geval dient de betalingstermijn op de factuur te worden gehanteerd. Het cursusgeld is inclusief syllabi, maar exclusief kosten voor studieboeken, studiereizen en reis- en verblijfskosten.

Het cursusgeld voor een Executive Education programma¹ dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan. De kosten voor de studieboeken zijn bij het cursusgeld inbegrepen².

Het cursusgeld voor een Permanente Educatie programma dient uiterlijk 1 week voor aanvang van het programma te zijn voldaan. Het cursusgeld is inclusief studiemateriaal.

¹ Niet zijnde de opleidingen die deel uitmaken van de MSRE, daarvoor gelden de betalingsvoorwaarden van de masteropleiding. En niet zijnde de instroomtoets Academische Vaardigheden; hiervoor geldt dat het cursusgeld en de kosten voor de studieboeken, die door ons zijn geleverd 2 weken voor toetsdatum moeten zijn betaald.

² Met uitzondering van de opleiding Vastgoedrekenen, de opleiding Inleiding Vastgoedkunde en de instroomtoets Academische vaardigheden.


Vroegboekkorting


Indien u zich inschrijft voor 1 december 2017 (voor start opleiding februari 2018) voor de gehele MSRE-opleiding (voor drie MSRE-vakken en de scriptiemodule), ontvangt u 10% korting op de opleidingskosten.

Bij inschrijving voor de MRE-opleiding geldt 5% vroegboekkorting op het cursusgeld als u zich voor 1 juni 2018 inschrijft voor de opleiding die start in september 2018.

Overige informatie

In 2017 gepubliceerd door de rijksoverheid:

Blijven ontwikkelen met het Levenlanglerenkrediet

Kamerbrief voortgang dossiers fiscale aftrek van scholingsuitgaven en aftrek van uitgaven voor monumentenpanden