ASREnetwerk actueel

zoek nieuws

Title

nieuwscategorie

geschreven door

ASREnetwerk actueel

Persbericht - dinsdag, 08 december 2015

Understanding the costs and revenues of land development

Resultaat grondexploitaties is afhankelijk van een beperkt aantal locatiefactoren. In de paper 'Understanding the costs and revenues of land developme
Persbericht - dinsdag, 08 december 2015

Padafhankelijke grondexploitatieberekeningen

Risico’s grondexploitaties onderschat bij huidige begrotingsmethoden van gemeenten. Edwin Buitelaar heeft de begrote en gerealiseerde saldi op grond
Persbericht - dinsdag, 08 december 2015

Impactanalyse ruimtelijke investeringen

In de research paper van Ed Nozeman wordt een overzicht gegeven van bestaande inzichten over genoemd onderwerp op basis van uitvoerig literatuuronderz
Persbericht - dinsdag, 08 december 2015

Nieuwsbrief special papers

De afgelopen periode zijn negen research papers van de ASRE verschenen. Deze verworven kennis willen wij hieronder graag met u delen middels deze nieu
Persbericht - dinsdag, 08 december 2015

Het Deense model en de woningmarkt

Mogelijkheden en beperkingen van hypothecaire financiering volgens het Deense model voor de Nederlandse koopwoningmarkt. Huishoudens kunnen moeilijk,
Persbericht - dinsdag, 08 december 2015

De Nederlandse hypotheekschuld in 2025

Om meer inzicht te krijgen in de problematiek van de Nederlandse hypotheekschuld is een model ontwikkeld. Hiermee is mogelijk vast te stellen hoe de h
Pagina 32 van 39