ASREnetwerk actueel

zoek nieuws

Title

nieuwscategorie

geschreven door

ASREnetwerk actueel

Persbericht - dinsdag, 08 december 2015

Demographic changes & supply constraints on housing prices

Even though supply constraints are an important factor in explaining housing prices, it has not yet been implemented in research on demographics in re
Persbericht - dinsdag, 08 december 2015

The historical development of the Swiss rental market

A new data set is employed to construct an index of the Swiss rental residential market starting as early as 1936. Given the data sample at our dispos
Persbericht - dinsdag, 08 december 2015

Vraag naar huurwoningen en betaalbaarheid huursector

De invoering van marktconforme huren zal leiden tot een daling van de vraag in de huursector, stellen Johan Conijn en Frans Schilder van de Amsterdam
Persbericht - dinsdag, 08 december 2015

Alternatieve heffingsgrondslagen voor de verhuurderheffing

WOZ-waarde als grondslag voor de verhuurderheffing heeft beperkingen omdat daarmee geen rekening wordt gehouden met de financiële draagkracht van de
Persbericht - dinsdag, 08 december 2015

Restschuld en het functioneren van de koopwoningmarkt

Steeds meer huishoudens staan onderwater. In het onderzoek van Frans Schilder en Johan Conijn staat de vraag centraal of de restschuld een belemmerend
Persbericht - dinsdag, 08 december 2015

Financierbaarheid van de restschuld

Ruim 800.000 huishoudens kampen met een restschuld. Dat is 25% van alle eigenaar-bewoners. Gemiddeld bedraagt de restschuld € 39.000,- per huishoude
Pagina 31 van 39