Vastgoedlezing 2016 in de A'DAM toren

Evenement - donderdag, 17 november 2016

Vastgoedlezing 2016 in de A'DAM toren

Door ASRE

Terwijl de zon onderging en de lucht iedere minuut van kleur veranderde, namen de bezoekers plaats in The Loft. Met uitzicht op het Amsterdamse vastgoed vertelde Eric-Jan de Rooij (Lingotto) over de ontwikkeling van de A'DAM Toren, waarna Hans Copier, CEO bij Propertize, De Vastgoedlezing 2016 hield over systeem issues in de vastgoedfinancieringswereld. Met een donkere stad vol lichtjes op de achtergrond ontving Jacques van den Hoven zijn benoeming tot honorary fellow uit handen van Johan van der Ende.

De Vastgoedlezing door Hans CopierDe Vastgoedlezing 2016
Hans Copier hield in zijn lezing de toehoorders zeven systeem issues voor die de kern zijn van de markt van financiering van commercieel vastgoed. Deze systeem issues zullen moeten worden aangepakt, willen wij in de toekomst in Nederland over voldoende vreemd vermogen kunnen blijven beschikken om van een evenwichtige markt te kunnen spreken.

Copier vergeleek in de lezing de crisis uit de jaren ‘80 met de recente kredietcrisis. Vergelijking van beide crisissen laat zien dat de aanleiding telkens een vraaguitval in de woningmarkt is, gedreven door een hogere rente en een afname van beschikbaarheid van krediet. Ook het beeld van beide crisissen is hetzelfde. Na een periode van zeer ruime kredietverlening volgt een periode van uiterst restrictieve kredietverlening en daar versterken banken zowel de opwaartse als de neergaande spiraal.

Collage Vastgoedlezing
De zeven systeem issues die Copier tijdens de lezing behandelde, zijn een giftige cocktail die kan leiden tot een gemiddeld te hoog risicoprofiel voor de financiering van commercieel vastgoed in Nederland. Dit is natuurlijk goed nieuws voor klanten maar heel slecht nieuws voor een evenwichtige ontwikkeling van de markt. De issues die Copier met het publiek op De Vastgoedlezing besprak:

  1. Taxatiewaarde als doorslaggevend criterium. Loan-to-waan van de dag!!!
  2. Recourse/non recourse
  3. Vreemd vermogen/Eigen vermogen
  4. Too big to fail klanten
  5. Vastgoed als growth booster
  6. Nut en noodzaak van relatiemanagement
  7. Financiers Marktmaker of Marktvolger

De A'DAM Toren
Eric-Jan de Rooij liet zien hoe Toren Overhoeks is getransformeerd van een monofunctioneel kantoor naar een verticale stad. Na 40 jaar van afzondering is de nu genoemde A'DAM Toren opengesteld en kan het grote publiek genieten van deze unieke plek in Amsterdam.

Eric-Jan de Rooy over de A'DAM TorenBenoeming Jacques van den Hoven
Jacques van den Hoven werd tot honorary fellow benoemd. Hij ontving het fellowship uit handen van ASRE - voorzitter Johan van der Ende.

Benoeming Jacques van den HovenDe Vastgoedlezing 2016
Publicatie ASRE - De Vastgoedlezing 2016
'Systeem issues in de markt van financiering van commercieel vastgoed in Nederland.' door H. Copier MBA (pdf)

Presentatie (pdf) van drs. E.J.J. de Rooij MRE
Hier vind je de foto's

Bekijk voorgaande lezingen op www.devastgoedlezing.nl