Update coronavirus

Persbericht - woensdag, 20 mei 2020

Update coronavirus

Door Seema Jurhawan

De Amsterdam School of Real Estate heeft besloten vanaf 15 juni 2020 de praktijklessen voor zijn studenten weer te hervatten.
Daarmee volgt het opleidingsinstituut voor vastgoedkunde de aanwijzingen van de rijksoverheid voor het hoger onderwijs, zoals bekend gemaakt op 19 mei 2020.

Geen concessies aan veiligheid

Inmiddels zijn waar nodig plexiglazen schermen geplaatst, om de capaciteit in de collegezalen te maximaliseren. Hierbij wordt geen enkele concessie gedaan aan de veiligheid van studenten. Bekijk hier hoe de maatregelen er in de praktijk uitzien. De aanpassingen zijn ook te zien in deze video.

Protocol voor alle aanwezigen

Op basis van de regels van het RIVM hebben wij een protocol opgesteld, waaraan alle aanwezigen zich moeten houden. Dat regelt onder andere de onderlinge afstand (1,5 meter), de looplijnen en het éénrichtingsverkeer langs koffie- en frisdrankautomaat en het wc-bezoek (maximaal twee personen per ruimte). Een aangepaste planning voorkomt dat er meer dan één groep studenten tegelijkertijd in de algemene ruimte is. Na elke pauze worden hier de oppervlakken gedesinfecteerd.

Vragen

Heb je vragen over de getroffen maatregelen of zorgen over bepaalde aspecten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij beantwoorden je vragen graag. Zoals je van ons gewend bent stellen wij alles in het werk om de veiligheid van studenten en de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen.

Vernieuwing gaat door

Voor het najaar zijn we klaar voor het corona-proof doceren. Geplande vernieuwingen gaan door. Zo worden enkele MSRE-deelopleidingen compacter, om ruimte te maken voor master challenges over de actuele uitdagingen voor de vastgoedsector. De MRE-opleiding wordt dichter bij de strategie van de eigen organisatie gebracht door het afsluitende project: het company research paper. En de opbouw van een mediatheek met online colleges wordt versneld. Daarmee maken wij tijd in de collegezalen vrij voor de kern van onze opleidingen: kennisuitwisseling tussen vakgenoten. Ondanks de corona-uitbraak blijven wij naar de markt kijken en ons onderwijs vernieuwen.

Videobellen met studieadviseur?

Gesprekken met onze studieadviseurs en programmamanagers worden gevoerd via videobellen in MS Teams. ASRE-medewerkers werken nog steeds zoveel mogelijk vanuit huis. Daardoor zijn wij het makkelijkst via e-mail of via chat op de site bereikbaar.

Regelmatige update

De ASRE houdt de ontwikkelingen rond het coronavirus en de door de overheid ingestelde maatregelen nauwlettend in het oog. Deze pagina wordt bijgewerkt bij nieuwe ontwikkelingen.