Transformatie van bestaande stad met substantiële energietransitie

Evenement - vrijdag, 04 december 2015

Transformatie van bestaande stad met substantiële energietransitie

Door ASRE

Op dinsdag 25 november 2014 hield prof. dr. Maarten Hajer (directeur Planbureau voor de Leefomgeving) de jaarlijkse Vastgoedlezing onder de titel ‘Stedelijke transformatie en energietransitie’. Hierin wees hij erop dat het weinig zin heeft om terug te verlangen naar de pre-crisispraktijk. Op de vastgoed- en de grondmarkt is een aantal zaken structureel veranderd. Denk aan de bevolkingsontwikkeling en aan nieuwe vormen van winkelen en werken. De uitdaging voor de komende jaren ligt niet in het grootschalig uitbreiden van de stad maar in het hergebruiken en herontdekken van het bestaande. Dit maakt de opgave er niet minder groot op, integendeel. Die transformatie van de bestaande stad moet namelijk gepaard gaan met een substantiële energietransitie. Een radicale ontkoppeling van economische groei en de uitstoot van CO2 is bittere noodzaak. Maar die ontkoppeling biedt ook grote kansen voor economische groei. Hajer schetste een beeld waarin de grootste vernieuwingen - door hem ‘disruptieve innovaties’ genoemd - naar alle waarschijnlijkheid op het terrein van de energietransitie liggen. Voor een vitale vastgoedsector is het volgens hem van belang dat deze zich hiervan bewust is en probeert voorop te lopen. We moeten niet wachten op de overheid. Dit betekent dat de sector nieuwe coalities moeten sluiten met soms atypische partners en moet denken buiten bestaande segmenten, categorieën en topografieën. Vastgoed en gebieden krijgen een steeds meer hybride karakter en daarin schuilt nu juist de mogelijkheid voor innovatieve energietransities.

Bekijk de presentatie van De Vastgoedlezing 2014 van Maarten Hajer

Download de gerelateerde publicatie van het PBL

De Vastgoedlezing 2014