Provada 3, 4 en 5 november 2020

Evenement - dinsdag, 03 november 2020

Provada 3, 4 en 5 november 2020

Door Seema Jurhawan

Op 3, 4 en 5 november 2020 vindt de 16de editie van PROVADA plaats; alleen niet in de reguliere vorm maar digitaal. 

Programma

Dinsdag 3 november
Real Assets: de grens van het vak verschuift
De traditionele beleggingscategorie vastgoed wordt snel groter. Door de aanhoudend lage rente vinden beleggers alternatieven in zogeheten real assets als zorgvastgoed, maatschappelijk vastgoed, datacenters en infrastructuur. Is dit het nieuwe, uitdagende werkterrein van vastgoedprofessionals of steken nieuwe toetreders hen de loef af?
Sprekers: nnb

Woensdag 4 november
De duurzame stad: een opgave voor iedereen
De transitie naar duurzame steden loopt niet via de tekentafel van stedenbouwers, maar via een slimme investeringsagenda. De taak die voor ons ligt is enorm en divers. Het gaat om tegels die uit voortuintjes moeten, maar ook om grootschalige infrastructurele werken. Het raakt alle vastgoedeigenaren. Veel tijd, geld en energie gaan nu verloren in verkokerde structuren die leiden tot onhandige besluiten. Hoe krijgen wij duurzaamheid centraal in de (her)investeringsplannen voor het stedelijke gebied?
Sprekers: nnb

Donderdag 5 november
Real Estate Analytics: de ontbrekende schakel
In theorie worden in investeringsbeslissingen en taxaties alle beschikbare data meegewogen. Maar tussen theorie en praktijk gaapt een kloof. Het schort niet aan marktkennis en ook de benodigde datascience is voor handen. Het is de schakel ertussen die ontbreekt. Professionals die de verbinding kunnen leggen zijn schaars.  Hoe gaan grote en kleine organisaties al die versnipperde data interpreteren en vertalen in een gericht advies?
Sprekers: nnb