Prijsindex Commercieel Vastgoed

Onderzoek - dinsdag, 14 februari 2017

Prijsindex Commercieel Vastgoed

Door ASRE

Prijsindex voor Commercieel Vastgoed

Halfjaarlijkse cijfers
De nieuwe halfjaarlijkse cijfers van de Prijsindex voor Commercieel Vastgoed zijn 21 maart 2017 bekend gemaakt.

De koopprijzen voor commercieel vastgoed zijn in 2016 fors gestegen ten op opzichte van het jaar ervoor. Die stijging komt vooral voor rekening van de eerste helft van het jaar. Daar waar in de eerste helft van 2016 de prijzen van zowel kantoren, winkels als bedrijfsruimten stegen, geldt dat in de tweede helft alleen nog voor kantoren. De andere twee segmenten leken te stagneren. De cijfers voor 2017 zullen moeten uitwijzen of dat door een aantal specifieke transacties is gekomen of dat dit een voorteken is van een ‘echte’ prijsstagnatie. Lees hier het hele bericht

1 september 2016: Prijzen commercieel vastgoed in de lift
De prijzen van kantoren, winkels en bedrijfsruimten zitten sinds dit jaar weer stevig in de lift. Dat blijkt uit de Prijsindex voor Commercieel Vastgoed die de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) in samenwerking met NVM Business heeft ontwikkeld. De Nederlandse markt voor commercieel vastgoed beschikte tot voor kort niet over accurate indices die de (koop)prijsontwikkeling monitorden. De index van de ASRE beschrijft de prijsontwikkeling van commercieel vastgoed vanaf 1990 tot medio 2016 en zal vanaf nu om het half jaar worden geactualiseerd. Uit de index komt naar voren dat de prijzen voor commercieel vastgoed in de crisis zeer sterk zijn gedaald. Hoewel de prijzen inmiddels weer stijgen, begeven de prijzen zich echter nog wel op het niveau van 1999/2000. Opvallend is ook dat de transactieprijzen van commercieel vastgoed in de crisis veel sterker zijn gedaald dan die van koopwoningen en dat het prijsherstel veel later is ingetreden. Lees hier het hele bericht

18 augustus 2016: Prijsindex voor Commercieel Vastgoed. Een verkenning van de mogelijkheden.
Op initiatief van NVM Business heeft de ASRE een prijsindex voor commercieel vastgoed ontwikkeld. Deze zogenoemde hedonische prijsindex voor winkels, kantoren en bedrijfsruimten laat onder andere zien dat na de crisis commercieel vastgoed in een veel dieper dal terecht is gekomen dan de koopwoningmarkt. De Prijsindex voor Commercieel Vastgoed is ontwikkeld door Edwin Buitelaar, Or Levkovich en Jan Rouwendal en werd in augustus 2016 gepresenteerd. De ASRE streeft naar halfjaarlijkse actualisatie van de index. Lees hier het hele bericht

Over de onderzoekers

Edwin Buitelaar Edwin Buitelaar is werkzaam als senior onderzoeker en programmaleider bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Daarnaast is hij parttime (0,2 fte) research fellow bij de ASRE, waar hij ook aan verbonden is als docent. Zijn onderzoek richt zich op grond- en vastgoedontwikkeling en ruimtelijke ordening.

Jan RouwendalJan Rouwendal is hoogleraar Ruimtelijk Aspecten van Vastgoedmarkten bij de Afdeling Ruimtelijke Economie van de VU en research fellow van het Tinbergen Instituut. Daarnaast is hij part-time (0,2 fte) werkzaam bij de ASRE. In de achterliggende jaren heeft hij veel onderzoek gedaan naar de economische waardering van cultureel erfgoed. Lopend onderzoek richt zich onder meer op de invloed van openbaar vervoer op autobezit en vastgoedprijzen in stedelijke regio’s.

Or Levkovich

Or Levkovich is werkzaam als onderzoeker bij de ASRE. Momenteel is hij ook bezig met de afronding van zijn promotietraject aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op vastgoed- en stedelijke ontwikkeling en de invloed van ruimtelijke ordening en beleid op grond- en huizenprijzen.