Leer veerkrachtig ontwikkelen

Aan 't woord - dinsdag, 18 april 2017

Leer veerkrachtig ontwikkelen

Door ASRE

Ben je actief in de gebiedsontwikkeling? Dan is de opleiding Locatieontwikkeling & flexibele grondexploitatie misschien wel interessant voor je. Het thema van de opleiding die start op 9 november is ‘Veerkrachtig ontwikkelen’. In dit artikel vertellen Gert-Joost Peek, docent en programmacoördinator bij de ASRE en Peter Tempelman, programmamanager Executive Education, je over de vernieuwing in locatieontwikkeling en wat je als professional leert in deze opleiding.

De afgelopen jaren is er veel veranderd in gebiedsontwikkeling. In het proces draait het veel meer om de gebruiker en zijn er partijen bijgekomen en afgevallen. Tempelman “ Het spel is daarmee enorm veranderd. Dit heeft ook te maken met nieuw ruimtegebruik, de veranderende stedelijke ontwikkeling, een nieuw wettelijk kader en de vergrijzing. In de opleiding Locatieontwikkeling & flexibele grondexploitatie, kijken we naar de nieuwe werkwijze die dit met zich mee brengt.”

Ja, ik meld me aan voor de opleiding

Veerkrachtige gebieden
“Een gebied is veerkrachtig”, legt Peek uit, “als het in staat is om na een plotselinge negatieve impuls, zoals een economische crisis of natuurramp, weer snel terug te komen op het niveau van daarvoor.” Gert-Joost PeekHet gebied is in staat om terug te veren - ‘bounce-back’ - en kan zich goed aanpassen aan nieuwe situaties. De sociaal-economische omstandigheden hebben volgens Peek een behoorlijke invloed op veerkrachtig stedelijk ontwikkelen. “Ontwikkelen doe je samen met de lokale gemeenschap, niet meer alleen voor afnemers. Het is betaalbaar en gericht op leefbaarheid. Hierbij wordt wat er al is, beter benut.”

Gebiedsontwikkeling in Nederland
De oude manier van gebiedsontwikkeling, waarbij de nadruk lag op grootschalige publiek-private samenwerking, blijkt erg gevoelig voor de marktdynamiek. Peek: “Gemeenten lieten zich tijdens de crisis van 2008 bijvoorbeeld erg drijven door het eigen actieve grondbeleid. Dit ging uiteindelijk mis. Na de crisis is een landelijke tweedeling ontstaan tussen steden in het Westen waar het spel weer op de wagen is en de grensregio’s waar de ruimtevraag krimpt. In steden als Amsterdam en Utrecht is de markt zelfs alweer bijna oververhit. Laten we leren van de crisis en putten uit een breder scala van ontwikkelaanpakken dan ervoor.”

Omgevingswet
Nieuwe wetgeving brengt ook verandering van stedelijke ontwikkeling op gang. Peek: “De invoering van de omgevingswet zorgt ervoor dat men aan de voorkant van het hele ontwikkelingsproces met alle belanghebbenden in gesprek moet. Dit begint met een participatief proces voor het vaststellen van de omgevingsvisie. We gaan van inspraak naar voorspraak. Een meer flexibele ontwikkelaanpak zal worden gefaciliteerd door nieuwe wijzen van kostenverhaal.”

Gert-Joost Peek: ‘We gaan van inspraak naar voorspraak.’

Eigenaarschap in de stad
Peek: “ Wat ik jammer vind, is dat corporaties op dit moment vanuit wet- en regelgeving eigenlijk gestimuleerd worden om de bredere sociale taak die ze hebben, los te laten en zich alleen als belegger in sociale huurwoningen op te stellen. Ik zie juist een meerwaarde in een combinatie van een meer sociale doelstelling met het eigenaarschap van woningen in de stad. Andere modellen voor ontwikkeling en eigenaarschap, zoals collectief particulier opdrachtgeverschap en woningcoöperaties, bieden kansen om deze lacune deels in te vullen.”

Opleiding en opgave in de praktijk
Deze opleiding is interessant voor professionals die direct betrokken zijn bij de uitvoering en de initiatie van stedelijke gebiedsontwikkeling. Tempelman: “We brengen de professionals in de collegezaal bij elkaar en aan de hand van een eigen individuele opgave brengen we het geleerde in de praktijk. We kijken in de opleiding naar de nieuwe manier van ontwikkelen, naar de financiering en naar de regelgeving - we bereiden ons voor op de nieuwe omgevingswet -, maar we behandelen ook ontwerpstrategie en place-making. Met deze onderdelen ontwikkel je als professional de competenties die je in dit vakgebied nodig zult hebben.”

De opleiding wordt verzorgd door vijf kerndocenten uit de vastgoedpraktijk. Naast Gert-Joost Peek, brengen financieel strateeg Theo Stauttener, stadmaker Hans Karssenberg, omgevingsjurist Joop van den Brand en ontwerper Sjoerd Feenstra ieder hun eigen specialisme in.

Tijdens de ASRE alumni avond over vastgoedontwikkeling vroegen we Theo Stauttener na afloop van zijn speedcollege Ontwikkelen met bewoners om een reactie. Bekijk hieronder het interview waarin hij ook meer vertelt over de opleiding.


Na aanmelding voor de opleiding vindt er een intakegesprek plaats. We formuleren een opgave uit de eigen praktijk. Op alle dagdelen van de opleiding kun je dan op verschillende manieren aan die opgave werken. Individueel, in een groepsdiscussie of consult. Op de laatste college-dag presenteren de deelnemers de voortgang van de eigen opgave. Een panel van experts, bestaande uit alle kerndocenten, zal hierop reflecteren. Zo levert de opleiding naast nieuwe kennis en inzichten ook direct toegevoegde waarde voor de eigen praktijk op.

Meer informatie en aanmelden
Meteen aanmelden kan hier. Wil je meer weten over de opleiding, kijk dan op Slideshare en lees de brochure of neem contact op met Peter Tempelman tel. 06-34 77 80 26.