Hervorming van de woningmarkt

Onderzoek - donderdag, 17 januari 2019

Hervorming van de woningmarkt

Door ASRE

Op 17 januari 2019 heeft Johan Conijn afscheid genomen als bijzonder hoogleraar Woningmarkt, ingesteld aan de Universiteit van Amsterdam vanwege de Amsterdam School of Real Estate. Deze leerstoel heeft hij sinds 1 juni 2006 bekleed. Zijn afscheidscollege was getiteld:

Kennis is als een fata morgana. Hervorming van de woningmarkt: resultaten en lessen voor de toekomst

Het beter laten functioneren van de woningmarkt vergt dat we voortdurend onze kennis over de woningmarkt ter discussie stellen en herijken op basis van nieuwe ontwikkelingen, dit stelt Johan Conijn in zijn afscheidscollege.

Conijn richtte zich als bijzonder hoogleraar aan de UvA op de economische aspecten van de woningmarkt. Het kabinet Rutte/Samson heeft de hervorming van de woningmarkt als speerpunt van zijn beleid gemaakt. Er zijn goede resultaten bereikt zoals de geleidelijke vermindering van de hypotheekrenteaftrek en de beperking van de hypotheekschuld in de koopsector. Er is ook veel misgegaan waaruit lessen zijn te trekken, aldus Conijn. De bouw van nieuwe woningen is verwaarloosd waardoor er nu een woningtekort is. De corporatiesector heeft als gevolg van de invoering van de verhuurderheffing veel investeringscapaciteit verloren, die nu node wordt gemist. De groei van het middensegment in de huursector is onvoldoende van de grond gekomen. Koopstarters worden door particuliere beleggers, die koopwoningen omzetten in huurwoningen, van de markt verdrongen (het zogenoemde ’buy-to-let’).

Conijn stelt dat het hervormingsbeleid per saldo meer problemen heeft gecreëerd dan opgelost. De kennis die we meenden te hebben over de woningmarkt bleek als een fata morgana te verdampen. De belangrijkste oorzaak is dat de gevolgen van het oplopende woningtekort niet zijn voorzien.

Dhr. prof. dr. J.B.S. Conijn, bijzonder hoogleraar Woningmarkt: Hervorming van de woningmarkt: resultaten en lessen voor de toekomst. (bron: www.uva.nl )

Het afscheidscollege werd gegeven in de Aula van de Universiteit, Oude Lutherse Kerk, Amsterdam. Ruim 250 aanwezigen woonden deze plechtigheid bij.

Download hier de publicatie ‘Kennis is als een fata morgana. Hervorming van de woningmarkt: resultaten en lessen voor de toekomst’

Zaterdag 19 januari was Johan te gast bij NPO Radio 1. Bekijk hier de uitzending terug. 

Wij bedanken Johan Conijn hartelijk voor het bekleden van het ambt de afgelopen 12 jaar, zijn grote bijdragen in het onderzoek over de woningmarkt en de ontwikkeling van opleidingen van de ASRE. Wij zijn tevens verheugd dat hij als emeritus hoogleraar actief blijft voor de ASRE en het vakgebied.

conijnjohan

Meer leren over de woningmarkt? Volg een opleiding aan de ASRE: