Actuals

Actuals

Beroepsverenigingen
Als lid van NRVT, RICS, VVAW of VTW kun je ASRE bijeenkomsten en opleidingen bijwonen waarmee je PE punten behaalt.


ASRE evenementen
Het gehele jaar door organiseert de ASRE voor haar contacten en de sector evenementen om te prikkelen, te voeden en te ontmoeten. Voorbeelden zijn de jaarlijkse Vastgoedlezing, pop-up colleges en docentendebatten op de Provada, inspiratiesessies en seminars en de open dagen voor aanstaande studenten.

Actuals datum PE factsheet / inschrijven
Open dagen mrt, juni, nov nvt
Provada mei, juni
De Vastgoedlezing nov
NRVT 20 juni 2017 6 PE inschrijven
RICS ntb
VTW ntb
VVAW Sturen op onderhoud 27 januari 2017 factsheet / inschrijven

NRVT
De ASRE is een door NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) & VastgoedCert erkende opleider voor permanente educatie bijeenkomsten. Wij bieden de leden van NRVT de mogelijkheid om te voldoen aan het aantal PE-punten (20 uur per jaar) door het volgen van bijeenkomsten.


RICS
De ASRE is een door RICS erkende opleider voor CPD-punten. Als RICS-lid ben je verplicht om jaarlijks een minimum van 20 uur aan CPD-activiteiten te volgen.


VTW
Per 1 januari 2015 ben je als toezichthouder van een woningcorporatie verplicht tot Permanente Educatie (5 PE-punten per jaar). Bij de ASRE kun je programma’s volgen die specifiek op jouw vraag zijn afgestemd. Er is tevens een PE-systeem opgezet voor leden van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).


VVAW
De Vereniging van Asset Managers Woningcorporaties (VVAW) is een onafhankelijke vereniging die zichzelf het doel stelt het vakgebied en de kennis van asset management bij woningcorporaties te professionaliseren en leden hierbij te faciliteren met intervisies, educatie en locatiebezoeken. Deze vereniging is onder andere tot stand gekomen vanuit de vraag en behoefte van alumni van de ASRE-opleiding Asset Management voor Woningcorporaties. De bijeenkomsten van de VVAW worden georganiseerd door de ASRE. Voor een compleet aanbod van de activiteiten van de VVAW: www.vvaw.nl