Actuals

Actuals

Op woensdag 24 januari biedt de Amsterdam School of Real Estate een nascholing over beleidswaarde voor woningcorporaties aan (3PE).


Het programma van deze middag is als volgt:

12:30 u. Inloop, er staan broodjes voor de lunch klaar
13:00 u. Start programma
17:00 u. Uitreiking bewijs van deelname en is er een gelegenheid om gezamenlijk met een drankje na te praten.


De nascholing wordt verzorgd door:

  • prof. dr. J.B.S. Conijn, Ortec Finance / ASRE
  • dhr P.A.C. Tazelaar MRE, Vestia
  • dhr M. van ’t Hek, Ortec Finance

Wilt u aan de nascholing deelnemen? Stuur dan een e-mail aan Peter Tempelman, Programma manager Executive Education en Permanente Educatie.


Beroepsverenigingen
Als lid van NRVT, RICS, VVAW of VTW kun je ASRE bijeenkomsten en opleidingen bijwonen waarmee je PE punten behaalt.


NRVT
De ASRE is een door NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) & VastgoedCert erkende opleider voor permanente educatie bijeenkomsten. Wij bieden de leden van NRVT de mogelijkheid om te voldoen aan het aantal PE-punten (20 uur per jaar) door het volgen van bijeenkomsten.


RICS
De ASRE is een door RICS erkende opleider voor CPD-punten. Als RICS-lid ben je verplicht om jaarlijks een minimum van 20 uur aan CPD-activiteiten te volgen.


VTW
Per 1 januari 2015 ben je als toezichthouder van een woningcorporatie verplicht tot Permanente Educatie (5 PE-punten per jaar). Bij de ASRE kun je programma’s volgen die specifiek op jouw vraag zijn afgestemd. Er is tevens een PE-systeem opgezet voor leden van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).


VVAW
De Vereniging van Asset Managers Woningcorporaties (VVAW) is een onafhankelijke vereniging die zichzelf het doel stelt het vakgebied en de kennis van asset management bij woningcorporaties te professionaliseren en leden hierbij te faciliteren met intervisies, educatie en locatiebezoeken. Deze vereniging is onder andere tot stand gekomen vanuit de vraag en behoefte van alumni van de ASRE-opleiding Asset Management voor Woningcorporaties. De bijeenkomsten van de VVAW worden georganiseerd door de ASRE. Voor een compleet aanbod van de activiteiten van de VVAW: www.vvaw.nl