Real Estate Valuation
83

Real Estate Valuation

Periode

11 februari 2020 t/m 30 juni 2020

Collegedag

dinsdag van 13:00 - 19:00 uur

Waardering als onderbouwing voor besluitvorming
Goede waarderingen spelen een cruciale rol in de besluitvormingsprocessen van financieringen, investeringen, advisering bij transacties, planvorming voor projectontwikkeling, performance metingen, gerechtelijke geschillen en andere juridische procedures. Dat vereist grondig inzicht in niet alleen de klassieke taxatieleer, maar ook in de economische context en het institutioneel kader van waardebepaling, waarbij de interesse voor geavanceerde waarderingsmethoden de laatste jaren steeds groter wordt. De opleiding Real Estate Valuation plaatst waarderingsvraagstukken in de context van economie en regelgeving en legt van daaruit een relatie met geavanceerde waardebepaling en waardeanalyse.

“Vastgoedwaardering is geen exacte wetenschap. De interactie met een collegezaal vol vastgoedprofessionals over de laatste ontwikkelingen in het vakgebied is voor mij steeds bijzonder interessant en uiterst leerzaam.”

Dave Hendriks MSc MBA FRICS RT, docent en Managing Director Consultancy at Savills

Met de opleiding wordt de aandacht gericht op het analyseren van de waarde en deze kritisch in het licht te stellen van de latere besluitvorming. We vertrekken vanuit het theoretisch en institutioneel kader zoals geformuleerd in de IVS, de RICS, IFRS, IAS en andere toepassingen op lokaal niveau zoals NRVT. Vastgoedwaarderingsvraagstukken worden benaderd met nadruk vanuit de geavanceerde methodes. Daarbij valt te denken aan het waarderen op basis van lineaire regressiemodellen (mass appraisal), business valuation en de relatie met vastgoed en het waarderen van flexibele besluitvormingsmogelijkheden in een onzekere context (optiewaardering). Focus wordt gelegd op de waardeanalyse en hoe om te gaan met onzekerheden, of hoe de waardering te gebruiken in latere besluitvormingsprocessen. Er is ook aandacht voor kritische beschouwingen van bestaande rapporten en er zal voldoende aandacht besteed worden aan big data en business analytics - een integratie van geavanceerde methodologie en vastgoeddata. Op deze manier bent u in staat om vanuit een kwantitatieve en kwalitatieve analyse ofwel een bestaand taxatierapport omstandig te beoordelen, of een advies te geven naar uw opdrachtgever.


Verdiepingsslag waardeanalyse en geavanceerde waarderingsmethodes

Met de opleiding Real Estate Valuation maken we de verdiepingsslag en stippen we de laatste ontwikkelingen aan en plaatsen deze in kritische context. Met de online module ‘Inleiding Waarderen’ kunt u zich voorbereiden, zodat u kennis heeft van de context, klassieke waarderingsmethodes en toepassingsmogelijkheden vanuit verschillende actoren. Real Estate Valuation neemt dit als uitgangspunt en zal verder ingaan op geavanceerde waarderingsmethodes en vooral verdere analysetechnieken uitdiepen om de taxatie-onzekerheden in functie van latere besluitvorming helder te stellen.


Optimaal studierendement

Om u optimaal te laten studeren, heeft de ASRE de opleiding opgebouwd uit hoor- en werkcolleges, een tussentoets, een essay-opdracht, verschillende casusopdrachten die u in groepsverband uitgewerkt worden en een afsluitend tentamen. Deze essentiële combinatie van leervormen zorgt ervoor dat de volgende onderwerpen optimaal worden begrepen en toegepast:   

 

  • Waardebepaling en analyse
  • International Valuation Standards en European Valuation Standards
  • Business Valuation
  • Studiereis Londen


Na het succesvol afronden van het gehele programma ontvangt u een diploma van de Amsterdam School of Real Estate.


Doorstromen naar MSRE

De opleiding Real Estate Valuation maakt deel uit van de - door de NVAO en RICS geaccrediteerde - MSRE, de Master of Science in Real Estate. Na het succesvol afronden van Real Estate Valuation kunt u doorstromen naar het overige deel van dit masterprogramma. Voor meer informatie zie MSRE

 


Vrijblijvend op gesprek

Overweegt u de opleiding Real Estate Valuation aan de Amsterdam School of Real Estate?
Kom vrijblijvend op gesprek. Met onze Studieadviseur of een van onze of programma managers bespreekt u uw ideeën en kunt u uw vragen voorleggen. U krijgt persoonlijk advies over uw opleidingskeuze of over het financieren van uw opleiding. 


Aanmelden & toelating

Zou u de opleiding Real Estate Valuation graag volgen maar heeft u nog niet alles geregeld of wilt u graag uw afwegingen bespreken? U kunt alvast een plaats reserveren of een persoonlijk adviesgesprek aanvragen.

Aan de hand van het gesprek, uw curriculum vitae en uw diploma’s  wordt nagegaan of u voldoet aan de toelatingscriteria. Wanneer u bent toegelaten tot de opleiding, nodigen wij u uit u officieel in te schrijven. De inschrijving is definitief zodra het volledig ingevulde inschrijfformulier is ontvangen. Uw inschrijving dient binnen te zijn voor 15 januari (voor start opleiding half februari). Indien u zich na de uiterlijke inschrijfdatum nog wilt inschrijven, neemt u dan graag contact op met Nynke Wagenaar, Studieadviseur, telefoon: 06 39112941. Arthur Marquard, Programma manager MSRE, is vooraf en tijdens de opleiding ook beschikbaar voor vragen.

 

De eisen voor toelating tot de opleiding Real Estate Valuation zijn:

  • U dient in het bezit te zijn van een NVAO-erkend wo-bachelor/master diploma of aantoonbaar beschikken over gelijkwaardig opleidingsniveau op grond van erkende diploma's (te beoordelen door de examencommissie); 
  • U dient te beschikken over ten minste twee jaar relevante werkervaring met aantoonbare verantwoordelijkheden.

Beschikt u nog niet over het juiste instroomniveau (afhankelijk van werkervaring en vooropleiding)? Dan kunt u worden toegelaten nadat u met succes (een deel van) het Instroomprogramma heeft afgerond. 


Investering in tijd & geld

Wanneer u kiest om naast uw werk te gaan studeren, kiest u voor een investering in uzelf. Als u zich inschrijft voor de opleiding Real Estate Valuation betekent dit studeren van februari tot juli. In deze periode moet u rekening houden met een tijdbelasting van ongeveer 20 uur per week. De colleges vinden 1 keer per week bij de ASRE plaats. De kosten zijn € 9.000,-. Het cursusgeld is inclusief syllabi, maar exclusief kosten voor studieboeken. Een driedaagse studiereis naar Londen maakt onderdeel uit van de opleiding. Kosten van de studiereis bedragen € 625,-. Hier komen nog de kosten van de vlucht en het hotel bij. De opleiding is vrijgesteld van btw. Kijk hier als u meer wilt weten over de ASRE-betalingsregeling en het belastingvoordeel.


Docenten
De ASRE zet alleen de beste docenten voor de klas. Dit zijn wetenschappers vanuit universiteiten en experts uit de praktijk. Het team aan docenten bestaat uit ongeveer 150 kern- en gastdocenten. Deze docenten tref je onder andere aan in de collegezaal als je Real Estate Valuation gaat volgen:

Marc FranckePeter van GoolFred HuibersGerben MarkinkArthur MarquardMarcel TheebeTon van WelieMartijn DroesJan VisMieke PaelinckCornelie ArnoutsBart Huijts
  • dr. Jan Vis MBA CMC RV FRICS, BrightOrangeTalanton
    Het is een misverstand te menen dat er sprake zou kunnen zijn van objectieve waarde. Mensen waarderen objecten omdat deze kunnen zorgen voor het verbeteren van hun positie of situatie. Waarde is per definitie subjectief.