Real Estate Valuation
83

Real Estate Valuation

Periode

11 februari 2020 t/m 30 juni 2020

Collegedag

dinsdag van 13:00 - 19:00 uur

Real Estate Valuation zal in het voorjaar van 2020 voor het laatst worden aangeboden. Onderdelen van deze opleiding worden vanaf september 2020 verplaatst naar Investeringsanalyse en Real Estate Analytics.Waardering als onderbouwing voor besluitvorming
Goede waarderingen spelen een cruciale rol in de besluitvormingsprocessen van financieringen, investeringen, advisering bij transacties, planvorming voor projectontwikkeling, performance metingen, gerechtelijke geschillen en andere juridische procedures. Dat vereist grondig inzicht in niet alleen de klassieke taxatieleer, maar ook in de economische context en het institutioneel kader van waardebepaling, waarbij de interesse voor geavanceerde waarderingsmethoden de laatste jaren steeds groter wordt. De opleiding Real Estate Valuation plaatst waarderingsvraagstukken in de context van economie en regelgeving en legt van daaruit een relatie met geavanceerde waardebepaling en waardeanalyse.

“Het is een misverstand te menen dat er sprake zou kunnen zijn van objectieve waarde. Mensen waarderen objecten omdat deze kunnen zorgen voor het verbeteren van hun positie of situatie. Waarde is per definitie subjectief.”

dr. Jan Vis MBA CMC RV FRICS, BrightOrangeTalanton

Met de opleiding wordt de aandacht gericht op het analyseren van de waarde en deze kritisch in het licht te stellen van de latere besluitvorming. We vertrekken vanuit het theoretisch en institutioneel kader zoals geformuleerd in de IVS, de RICS, IFRS, IAS en andere toepassingen op lokaal niveau zoals NRVT. Vastgoedwaarderingsvraagstukken worden benaderd met nadruk vanuit de geavanceerde methodes. Daarbij valt te denken aan het waarderen op basis van lineaire regressiemodellen (mass appraisal), business valuation en de relatie met vastgoed en het waarderen van flexibele besluitvormingsmogelijkheden in een onzekere context (optiewaardering). Focus wordt gelegd op de waardeanalyse en hoe om te gaan met onzekerheden, of hoe de waardering te gebruiken in latere besluitvormingsprocessen. Er is ook aandacht voor kritische beschouwingen van bestaande rapporten en er zal voldoende aandacht besteed worden aan big data en business analytics - een integratie van geavanceerde methodologie en vastgoeddata. Op deze manier ben je in staat om vanuit een kwantitatieve en kwalitatieve analyse ofwel een bestaand taxatierapport omstandig te beoordelen, of een advies te geven aan je opdrachtgever.


Verdiepingsslag waardeanalyse en geavanceerde waarderingsmethodes

Met de opleiding Real Estate Valuation maken we de verdiepingsslag en stippen we de laatste ontwikkelingen aan en plaatsen deze in kritische context. Met de online module ‘Inleiding Waarderen’ kun je je voorbereiden, zodat je kennis heb van de context, klassieke waarderingsmethodes en toepassingsmogelijkheden vanuit verschillende actoren. Real Estate Valuation neemt dit als uitgangspunt en zal verder ingaan op geavanceerde waarderingsmethodes en vooral verdere analysetechnieken uitdiepen om de taxatie-onzekerheden in functie van latere besluitvorming helder te stellen.


Optimaal studierendement

Om je optimaal te laten studeren, heeft de ASRE de opleiding opgebouwd uit hoor- en werkcolleges, een tussentoets, een essay-opdracht, verschillende casusopdrachten die in groepsverband uitgewerkt worden en een afsluitend tentamen. Deze essentiële combinatie van leervormen zorgt ervoor dat de volgende onderwerpen optimaal worden begrepen en toegepast:   

 

  • Waardebepaling en analyse
  • International Valuation Standards en European Valuation Standards
  • Business Valuation
  • Studiereis Londen

Na het succesvol afronden van het gehele programma ontvang je een diploma van de Amsterdam School of Real Estate.


Doorstromen naar MSRE

De opleiding Real Estate Valuation maakt deel uit van de - door de NVAO en RICS geaccrediteerde - MSRE, de Master of Science in Real Estate. Na het succesvol afronden van Real Estate Valuation kun je doorstromen naar het overige deel van dit masterprogramma. Voor meer informatie zie MSRE

 

Vrijblijvend op gesprek

Overweeg je de opleiding Real Estate Valuation aan de Amsterdam School of Real Estate? Kom vrijblijvend op gesprek. Met onze studieadviseur of een van onze of programma managers bespreek je jouw ideeën en kun je je vragen voorleggen. Je krijgt persoonlijk advies over je opleidingskeuze of over het financieren van de opleiding. 


Aanmelden & toelating

Zou je de opleiding Real Estate Valuation graag volgen maar heb je nog niet alles geregeld of wil je graag je afwegingen bespreken? Je kunt alvast een plaats reserveren of een persoonlijk adviesgesprek aanvragen.

Aan de hand van het gesprek, je curriculum vitae en diploma’s  wordt nagegaan of je voldoet aan de toelatingscriteria. Wanneer je bent toegelaten tot de opleiding, nodigen wij je uit officieel in te schrijven. De inschrijving is definitief zodra het volledig ingevulde inschrijfformulier is ontvangen. Je inschrijving dient binnen te zijn voor 15 januari (voor start opleiding half februari). Indien je je na de uiterlijke inschrijfdatum nog wilt inschrijven, neem dan contact op met Nynke Wagenaar, studieadviseur, telefoon: 06 39112941. Arthur Marquard, programma manager MSRE, is vooraf en tijdens de opleiding ook beschikbaar voor vragen.

 

De eisen voor toelating tot de opleiding Real Estate Valuation zijn:

  • Je dient in het bezit te zijn van een NVAO-erkend wo-bachelor/master diploma of aantoonbaar beschikken over gelijkwaardig opleidingsniveau op grond van erkende diploma's (te beoordelen door de examencommissie); 
  • Je dient te beschikken over ten minste twee jaar relevante werkervaring met aantoonbare verantwoordelijkheden.

Beschik je nog niet over het juiste instroomniveau (afhankelijk van werkervaring en vooropleiding)? Dan kun je worden toegelaten nadat je met succes (een deel van) het Instroomprogramma heb afgerond. 


Investering in tijd & geld

Wanneer je kiest om naast je werk te gaan studeren, kies je voor een investering in jezelf. Als je je inschrijft voor de opleiding Real Estate Valuation betekent dit studeren van februari tot juli. In deze periode moet je rekening houden met een tijdbelasting van ongeveer 20 uur per week. De colleges vinden 1 keer per week bij de ASRE plaats. De kosten zijn € 9.000,-. Het cursusgeld is inclusief syllabi, maar exclusief kosten voor studieboeken. Een driedaagse studiereis naar Londen maakt onderdeel uit van de opleiding. Kosten van de studiereis bedragen € 625,-. Hier komen nog de kosten van de vlucht en het hotel bij. De opleiding is vrijgesteld van btw. Kijk hier als je meer wilt weten over de ASRE-betalingsregeling en het belastingvoordeel.


Docenten
De ASRE zet alleen de beste docenten voor de klas. Dit zijn wetenschappers vanuit universiteiten en experts uit de praktijk. Het team aan docenten bestaat uit ongeveer 150 kern- en gastdocenten. Deze docenten tref je onder andere aan in de collegezaal als je Real Estate Valuation gaat volgen:

Marc FranckePeter van GoolFred HuibersGerben MarkinkArthur MarquardMarcel TheebeTon van WelieMartijn DroesJan VisMieke PaelinckCornelie ArnoutsBart Huijts