Master Challenges

Master Challenges

Periode

juni/juli en september/oktober 2022

Collegedag

13.00 – 19.00 uur

 

De onderwijsvorm is uitdagend en vernieuwend. Vooruitstrevende docenten, alumni en studenten begeven zich vier interactieve dagen op de grens van bestaande en nieuwe kennis en inzichten. Daarbij wordt een natuurlijke synthese verkregen tussen praktijkgerichte opdrachten, inspirerende colleges en vormen van blended learning.


De thema’s worden periodiek aangepast aan actuele trends in de sector. De Master Challenges zijn de verbindende schakel tussen de masteropleidingen en life long learning voor alumni.


MSRE-studenten volgen gedurende de opleiding minimaal twee Master Challenges. Bovendien kunnen de Challenges een uitdaging zijn tot nader onderzoek in de scriptiefase. MRE- & MSRE-alumni zijn welkom om een Master Challenge te volgen wanneer zij op een actueel thema hun kennis willen vergroten en aanscherpen.

Elke Master Challenge wordt afgesloten met het schrijven van een essay. Daarmee zijn de Master Challenges niet alleen een onderwijskundige en inhoudelijke uitdaging, maar dagen zij ook uit tot het doen van onderzoek aan de randen van het vakgebied.

 

PropTech Strategy (13 juni t/m 4 juli 2022)
De digitale transformatie van huizen, kantoren en steden staat bekend als PropTech. De term PropTech verwijst naar technologische toepassingen die het ontwerpen, bouwen, gebruiken en beheren van gebouwen optimaliseren. De digitale transformatie van de gebouwde omgeving leidt tot meer en real time data. PropTech-toepassingen analyseren deze data voor betere besluitvorming. 

 

>>Meer informatie over deze challenge

 

De Duurzame Stad (16 juni t/m 7 juli 2022)
Crises zijn momenten om de transitie naar een duurzame samenleving een slag verder te brengen. De stad speelt hierin een bepalende rol. Het moet en kan gezonder, inclusiever, groener en circulair - kortom: duurzamer. In deze challenge verkennen we het waarom, wat en hoe van de duurzame stad onder leiding van toonaangevende wetenschappers, beleidsmakers en beslissers. Wat gebeurt er nu al en wat moeten we nog doen om klimaatdoelstellingen en andere ambities te realiseren? Naast de deelname aan colleges en discussies, bezoeken we voorbeeldprojecten en gaan zelf aan de slag.


>>Meer informatie over deze challenge

 

Energietransitie (1, 2, 8 en 9 september 2022)
De vastgoedsector is verantwoordelijk voor een groot deel van koolstofdioxide-uitstoot. In de verduurzaming speelt vastgoed een hoofdrol. In deze challenge staan vraagstukken centraal rondom het verduurzamen van woningen, waarin corporaties een belangrijke taak hebben. Ook wordt aandacht besteed aan het duurzame kantoor van de toekomst en alle maatregelen rondom duurzaam bouwen en het reduceren en vergroenen van energiegebruik.


>>Meer informatie over deze challenge

  

Real Assets (7 t/m 28 september 2022)
Bij investeringen en beleggingen in vastgoed is er een toenemende vraag naar real assets. Te denken valt aan beleggingen in fysieke en maatschappelijke infrastructuur. Hierbij gaat het niet alleen om wegen, bruggen en spoorlijnen, maar ook infrastructuur voor datatransport, nutsvoorzieningen en publieke voorzieningen. In deze challenge wordt uiteengezet wat de toegevoegde waarde is van deze beleggingen en hoe zij kunnen worden gestructureerd in fondsen.


>>Meer informatie over deze challenge

 

Real Estate as a Service (Begin 2023)
Steeds meer wordt vastgoed gezien als een dienst voor gebruikers. Niet langer de stenen, maar alle diensten die het vastgoed de gebruiker biedt staan centraal. Het gaat hierbij om flexibele gebruiksmogelijkheden, toepassing van technologie in gebouwen en integraal facilitymanagement. In deze challenge wordt uiteengezet wat de toegevoegde waarde is van deze vastgoeddiensten.


>>Meer informatie over deze challenge


Aanmelden & toelating
Ben je in bezit van een MRE- of MSRE-(deel)diploma en overweeg je een Master Challenge te volgen aan de Amsterdam School of Real Estate? Vul dan vrijblijvend het aanmeldformulier in. De studieadviseur controleert jouw gegevens en stuurt je bij geschiktheid per e-mail het inschrijfformulier toe. De inschrijving is definitief zodra het volledig ingevulde inschrijfformulier is ontvangen. Heb je vragen of wil je je na de uiterlijke inschrijfdatum inschrijven, neem dan contact op met studieadviseur Nynke Wagenaar, 06 3911 2941.


De eisen voor toelating tot de Master Challenges zijn:

• MSRE-deeldiploma
• MRE- of MSRE-diploma


Investering in tijd & geld
Wanneer je kiest om naast je werk te gaan studeren, kies je voor een investering in jezelf. Als je je inschrijft voor één van de Master Challenges betekent dit studeren in een korte periode in januari of juli. In deze periode moet je rekening houden met een tijdbelasting van ongeveer 20 uur per week. De colleges vinden 1 keer per week bij de ASRE plaats. De kosten zijn € 2.250,- (start in collegejaar 2021-2022) of € 2.500,- (start in collegejaar 2022-2023). Het cursusgeld is inclusief syllabi, maar exclusief studieboeken. De challenges zijn vrijgesteld van btw. Kijk hier als je meer wilt weten over de ASRE-betalingsregeling en het belastingvoordeel.


Docenten
De ASRE zet alleen de beste docenten voor de klas. Dit zijn wetenschappers van universiteiten en experts uit de praktijk. Het docententeam telt zo'n 150 kern- en gastdocenten.