Master Challenges

Master Challenges

Periode

Januari of juli

Collegedag

maandag, dinsdag, woensdag of donderdag van 13.00 – 19.00 uur

Elk MSRE-semester wordt vanaf collegejaar 2020-2021 afgesloten met een aantal Master Challenges waarin het ontwikkelen van een visie op disruptieve en innovatieve trends centraal staat.


De onderwijsvorm is uitdagend en vernieuwend. Vooruitstrevende docenten, alumni en studenten begeven zich vier interactieve dagen op de grens van bestaande en nieuwe kennis en inzichten. Daarbij wordt een natuurlijk synthese verkregen tussen praktijkgerichte opdrachten, inspirerende colleges en vormen van blended learning (flipping the classroom).


De thema’s worden periodiek aangepast aan actuele trends in de sector. De Master Challenges zijn de verbindende schakel tussen de masteropleidingen en life long learning voor alumni.


MSRE studenten volgen gedurende de opleiding minimaal twee Master Challenges. Bovendien kunnen de Challenges een uitdaging zijn tot nader onderzoek in de scriptiefase. MRE- & MSRE-alumni zijn welkom om een Master Challenge te volgen wanneer zij op een actueel thema hun kennis willen vergroten en aanscherpen.


Iedere Master Challenge wordt afgesloten door het schrijven van een essay. Daarmee zijn de Master Challenges niet alleen een onderwijskundige en inhoudelijke uitdaging, maar dagen zij ook uit tot het doen van onderzoek aan de randen van het vakgebied.


De duurzame stad
Crises zijn momenten om de transitie naar een duurzame samenleving een slag verder te brengen. De stad speelt hier een bepalende rol. Het moet en kan gezonder, inclusiever, groener en meer circulair; kortom duurzamer. In deze Challenge verkennen we de waarom, wat en hoe van de duurzame stad onder leiding van toonaangevende wetenschappers, beleidsmakers en beslissers. Wat gebeurd er nu al en wat moeten we nog doen om klimaatdoelstellingen en andere ambities te realiseren? Naast college en discussie, bezoeken we voorbeeldprojecten en gaan zelf aan de slag.


Deze Challenge vindt plaats op 6, 13, 20 en 27 januari 2021.


Real Assets
Bij investeringen en beleggingen in vastgoed is er een toenemende vraag naar real assets. Te denken valt aan beleggingen in fysieke en maatschappelijke infrastructuur. Hierbij gaat het niet alleen om wegen, bruggen en spoorlijnen, maar ook infrastructuur ten behoeve van datatransport, nutsvoorzieningen en publieke voorzieningen. In deze Challenge wordt uiteengezet wat de toegevoegde waarde van deze beleggingen zijn en hoe deze kunnen worden gestructureerd in fondsen.


Deze Challenge vindt plaats op 5, 12, 19 en 26 januari 2021.


Energietransitie
De vastgoedsector is verantwoordelijk voor een groot deel van co2 uitstoot. Op de weg naar een duurzame samenleving spelen veranderingen in vastgoed daarbij een belangrijke rol. In deze Challenge staan vraagstukken centraal rondom het verduurzamen van woningen, waarbij corporaties een belangrijke rol gaan spelen. Ook wordt aandacht besteed aan het duurzame kantoor van de toekomst en alle maatregelen rondom duurzaam bouwen en het reduceren en vergroenen van energiegebruik.


Financial Engineering
In een veranderende wereld is de traditionele bank niet meer de enige vanzelfsprekende financier van vastgoedobjecten en –portefeuilles. In deze Challlenge wordt stilgestaan bij de vraag hoe vastgoedpartijen financiering kunnen structureren en aantrekken en hoe de verschillende financieringsstromen kunnen bijdragen aan risicomanagement en een geoptimaliseerd financieringsresultaat. Renteontwikkelingen, risico-rendementsafwegingen en alternatieve financieringsvormen spelen hierbij een belangrijke rol.


Real Estate as a Service
Steeds meer wordt vastgoed gezien als een dienstverlening aan de gebruiker. Hierbij geldt dat niet langer de stenen centraal staan maar alle services wat vastgoed aan de gebruiker te bieden heeft. Het gaat hierbij om flexibele gebruiksmogelijkheden, toepassing van technologie in gebouwen en integraal facility management. In deze Challenge wordt uiteengezet wat de toegevoegde waarde is van deze vastgoeddienstverlening.


Prop- & FinTech Strategy
Deze Challenge is nog in ontwikkeling maar richt zich op de toepassing van geavanceerde scenarioanalyse, big data en blockchain technologie op financiële en vastgoedproducten.


Aanmelden & toelating
Het is op dit moment nog niet mogelijk om in te schrijven voor één van de Master Challenges, op korte termijn wordt hier meer informatie over geplaatst.

De eisen voor toelating tot de Master Challenges zijn:

• MSRE deeldiploma
• MRE of MSRE diploma


Investering in tijd & geld
Wanneer je kiest om naast je werk te gaan studeren, kies je voor een investering in jezelf. Als je je inschrijft voor één van de Master Challenges betekent dit studeren in een korte periode in januari of juli. In deze periode moet je rekening houden met een tijdbelasting van ongeveer 20 uur per week. De colleges vinden 1 keer per week bij de ASRE plaats. De kosten zijn € 1.500,- Het cursusgeld is inclusief syllabi, maar exclusief kosten voor studieboeken. De Challenges zijn vrijgesteld van btw. Kijk hier als je meer wilt weten over de ASRE-betalingsregeling en het belastingvoordeel.


Docenten
De ASRE zet alleen de beste docenten voor de klas. Dit zijn wetenschappers vanuit universiteiten en experts uit de praktijk. Het team aan docenten bestaat uit ongeveer 150 kern- en gastdocenten.