Vastgoedfinanciering
7

Vastgoedfinanciering

Periode

1 oktober t/m 30 november 2018

Inleiding in de verschillende mogelijkheden om vastgoed te financieren

Sinds de kredietcrisis zijn de financieringsbronnen van ontwikkelaars aanzienlijk gewijzigd. Naast bancaire financiering wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van forward funding, co-financiering en het inbrengen van meer eigen vermogen. In deze opleiding gaan we eerst in op de basisprincipes van vastgoedfinanciering. Vervolgens wordt er ingegaan op de manieren waarop ontwikkelaars hun projecten kunnen financieren. Hoe zien de eisen van de verschillende financiers eruit? En hoe verschillen de eisen per type ontwikkelaar, bijvoorbeeld ten aanzien van de loan to value? Ook besteden we aandacht aan enkele exotische financieringsvormen als private-equity en crowd-funding. Als laatste wordt er ingegaan op het beheersen van risico’s, de regulering die daaraan ten grondslag ligt en wordt er een blik geworpen op de toekomst van vastgoedfinanciering.

 

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat een gedegen inschatting te maken van de belangrijkste financieringsaspecten voor jouw project.

 

Uniek blended  karakter

Blended learning is een geïntegreerde combinatie van traditioneel contactonderwijs en ’online’ onderwijs. Het unieke blended karakter van deze opleiding biedt je als deelnemer de mogelijkheid grotendeels zelf te bepalen wanneer je deze opleiding volgt. Over een periode van 7 weken rond je wekelijks een deel van de online modules af. Per week heb je de mogelijkheid zelf te bepalen wanneer je de stof voor die betreffende week doorloopt. In week 8 zal er een afsluitend college bij de ASRE in Amsterdam plaatsvinden. In dit laatste college wordt een opdracht met betrekking tot een financieringsvoorstel gepresenteerd en behandeld. Dit college vindt plaats op 18 mei 2018.

“Het is erg leuk om na de online modules de opleiding met een interactieve lesdag bij de ASRE af te sluiten.”

Netty Blokland, projectmakelaar en conceptontwikkelaar, alumna nov 2017


Aanmelden, toelating & kosten
Wanneer je je inschrijft voor de opleiding Vastgoedfinanciering betekent dit dat je vanaf 1 oktober 2018 van start kan gaan met deze blended course en op 30 november een afsluitende plenaire sessie bijwoont bij de ASRE. In deze periode moet je rekening houden met een tijdbelasting van ongeveer 2 tot 4 uur per week. De kosten zijn € 745,-. De opleiding is 7 PE-punten waard. De opleiding is vrijgesteld van btw. Kijk op de website van de belastingdienst om te bepalen of je in aanmerking komt voor teruggave.


Instroom is mogelijk tot en met drie weken na aanvang van de opleiding via het online inschrijfformulier. Indien je je na de gestelde uiterlijke inschrijfdatum nog wilt inschrijven, neem dan contact op met s.morssinkhof@asre.nl, Projectleider Blended Learning, telefoon: 06 39 112 942


Bouw je eigen vastgoedkennis
Deze opleiding kan onderdeel zijn van jouw persoonlijke studiepad bestaande uit meerdere korte opleidingen. Wil je met iemand van de ASRE van gedachten wisselen over welke opleidingen aansluiten bij jouw situatie, neem dan contact op met Nynke Wagenaar, studieadviseur. Een voorbeeld van een studiepad bestaande uit meerdere korte ASRE opleidingen is door de NVB overgenomen voor haar opleiding ‘Projectontwikkeling Nieuwe Stijl’.


Docenten
De ASRE zet alleen de beste docenten voor de klas. Dit zijn wetenschappers vanuit universiteiten en experts uit de praktijk. Het team aan docenten bestaat uit ongeveer 150 kern- en gastdocenten. Deze docenten tref je onder andere aan op de online leeromgeving als je Vastgoedfinanciering gaat volgen: Erik Steinmaier MSc, Hans Copier MBA, Martijn Nijland MSc MRE, ir. Ron van Bloois, drs. Ad Buisman RA,

Roel van de BiltArnoud BootJohan ConijnWibo van Ommeren