Recht in de vastgoedbeleggingspraktijk

Recht in de vastgoedbeleggingspraktijk

Periode

Voorjaar 2018

Collegedag

Diverse online collegeweken en één afsluitende plenaire bijeenkomst

Een kennismaking met de belangrijkste fiscale en juridische aspecten in de vastgoedbeleggingspraktijk
Tijdens deze blended course geven toonaangevende docenten je inzicht in de fiscale en juridische (on)mogelijkheden bij de exploitatie van en het beleggen in vastgoed. De leidraad van deze opleiding is de dagelijkse praktijk van vastgoedbeleggers en asset managers. De nadruk ligt op de fiscale wetgeving, maar de privaatrechtelijke regelgeving en publiekrechtelijke regelgeving komen ook aan bod.


In de wereld van de vastgoedbeleggingen nemen de wet- en regelgeving een belangrijke rol in. Bijna elk jaar wordt de fiscale wetgeving aangepast en worden spraakmakende uitspraken door de rechterlijke macht gedaan op het gebied van fiscaliteiten. Ook de regelgeving rond overeenkomsten en ruimtelijke ordening, die de waarde van de vastgoedbelegging kunnen beïnvloeden, vormen juridische risico’s die elke belegger tot een minimum wil beperken.


Beweeg je je in de wereld van de vastgoedbeleggingen dan is kennis van de diverse juridische en fiscale randvoorwaarden van wezenlijk belang om de risico’s in de praktijksituatie ten aanzien van het verwerven, ontwikkelen of bezitten van (beleggingen in) onroerende zaken in te kunnen schatten. Na het volgen van deze fundamental overzie je als gesprekspartner beter welke consequenties de (in)directe belastingen hebben op te nemen beslissingen en welke gebruiks- en bouwmogelijkheden er zijn bij de aankoop van een pand.


Uniek blended karakter

De ASRE ontwikkelt de komende jaren diverse Fundamentals die als blended learning variant zullen worden aangeboden. Dit geldt ook voor deze opleiding Recht in de vastgoedbeleggingspraktijk. Blended learning is een geïntegreerde combinatie van traditioneel contactonderwijs en ’online’ onderwijs.


Het unieke blended karakter van deze opleiding biedt je als deelnemer de mogelijkheid grotendeels zelf te bepalen waar, wanneer en in welk tempo je deze opleiding volgt. Over een periode van enkele weken rond je wekelijks een deel van de online modules af. In de laatste week zal er een afsluitend college bij de ASRE in Amsterdam plaatsvinden. In dit laatste college wordt een opdracht met betrekking tot het onderwerp gepresenteerd en behandeld onder leiding van een inhoudsdeskundige. Kennis en ervaring van studenten wordt tijdens dit afsluitende college zo veel mogelijk benut en uitgebreid in de vorm van kennisdeling en interactie. Deze vorm van onderwijs is erop gericht studenten te prikkelen actief deel te nemen en naar aanleiding van nieuw aangereikte kennis en ervaringen van mede-actoren tot nieuwe inzichten te komen.


Voor wie
De opleiding is geschikt voor vastgoedprofessionals die zich bezighouden met beleggen in (in)direct vastgoed.


Aanmelden, toelating & kosten
Wanneer je je inschrijft voor de opleiding betekent dit dat je in het voorjaar van 2018 diverse online modules zal volgen. Aan het eind van deze periode vindt er een plenaire afsluitende bijeenkomst plaats bij de ASRE. In deze periode moet je rekening houden met een tijdbelasting van ongeveer 2-4 uur per week. De kosten voor de ASRE blended courses liggen tussen € 495,- en € 995,- (inclusief studiemateriaal) en worden voor deze course nog vastgesteld. De opleiding is vrijgesteld van btw. Kijk op de website van de belastingdienst om te bepalen of je in aanmerking komt voor teruggave.


De toelatingseisen zijn ten minste twee jaar relevante werkervaring in of voor de sector en wo/hbo werk- en denkniveau.


Inschrijven is mogelijk tot 3 weken na aanvang van de opleiding via het online inschrijfformulier. Indien je je na de gestelde uiterlijke inschrijfdatum nog wilt inschrijven, neem dan contact op met Stephanie Morssinkhof, Projectleider Blended Learning, telefoon: 020 - 6681129


Docenten
De ASRE zet alleen de beste docenten voor de klas. Dit zijn wetenschappers vanuit universiteiten en experts uit de praktijk. Het team aan docenten bestaat uit ongeveer 150 kern- en gastdocenten. Deze docenten tref je onder andere aan in de collegezaal als je de Fundamental Recht in de vastgoedbeleggingspraktijk gaat volgen:

Hans Op 't VeldHein Vermeulen