Werking van de woningmarkt
21

Werking van de woningmarkt

Periode

27 oktober t/m 1 december 2020

Collegedag

dinsdagen van 10.00 -13.45 uur

De basis voor het doorgronden van de woningmarkt

De Nederlandse woningmarkt omvat de grootste vastgoedcategorie in Nederland en raakt bijna alle inwoners direct. Daarmee heeft de woningmarkt grote invloed op de maatschappij. Waar wordt gewoond, wie wonen er, hoe wordt het wonen betaald en hoe wonen we in de toekomst? Dat zijn slechts enkele vragen waarop de opleiding Werking van de Woningmarkt antwoord geeft. De woningmarkt is een veelzijdige vastgoedmarkt. Door die veelzijdigheid is het maken van prognoses complex. Van professionals wordt verwacht dat zij een visie ontwikkelen op de deelmarkt waarin ze actief zijn. Kennis van de actualiteit is daarvoor belangrijk, maar niet voldoende. Om te kunnen schetsen hoe de woningmarkt er over enkele jaren voorstaat is kennis van de werking van de woningmarkt noodzakelijk. Daarvoor is gedegen inzicht in de drijfveren van de woningmarkt onmisbaar. De belangrijke factoren die van invloed zijn op de woningmarkt komen daarom in deze opleiding aan bod, zoals de actoren en hun drijfveren, de wisselwerking tussen ruimtelijke ordening en de woningmarkt, demografische ontwikkeling, de invloed van de economie op de woningmarkt en fiscale en financiële randvoorwaarden. Elk college legt een link met de actualiteit zoals verduurzaming van de woningvoorraad.


De opleiding beslaat zes dagdelen. Locatie is de ASRE in Amsterdam. De opleiding kenmerkt zich door interactie. Naast hand-outs van presentaties en literatuur bieden de docenten veel ruimte voor discussie. In de opleiding ga je aan de hand van een casus aan de slag met de opgedane kennis. De casus is hierbij leidend. De uitwerking in een kleine groep van deze casus wordt op de laatste dag van de opleiding gepresenteerd en besproken met docenten en medestudenten.

 

Voor wie?

Werking van de Woningmarkt geeft professionals werkzaam bij gemeenten, financiers, beleggers, woningcorporaties, adviseurs en makelaars inzicht in de wijze waarop de onderdelen van de woningmarkt elkaar beïnvloeden. Met dit inzicht zijn zij in staat een eigen strategie op de woningmarkt te formuleren.


Aanmelden, toelating & kosten

De opleiding wordt aangeboden van 27 oktober 2020 tot 1 december 2020. Wanneer je je inschrijft voor de opleiding Werking van de Woningmarkt moet je in de collegeperiode rekening houden met een tijdsbelasting van ongeveer acht uur per week (inclusief colleges). De opleiding bestaat uit zes dinsdagen van 10.00 – 13.45 uur. De kosten zijn € 2395,- (inclusief studiemateriaal). De opleiding is vrijgesteld van btw. Kijk op de website van de belastingdienst om te bepalen of je in aanmerking komt voor teruggave. De toelatingseisen zijn ten minste twee jaar relevante werkervaring in of voor de sector en wo/hbo werk- en denkniveau.

Inschrijven is mogelijk tot twee weken voor aanvang van de opleiding. Als je je na de gestelde uiterlijke inschrijfdatum nog wilt inschrijven, neem dan contact op met Peter Tempelman, programma manager EE, telefoon: 06 347 780 26


Bouw je eigen vastgoedkennis
Deze opleiding kan onderdeel zijn van jouw persoonlijke studieroute bestaande uit meerdere korte opleidingen. Wil je met iemand van de ASRE van gedachten wisselen over welke opleidingen aansluiten bij jouw situatie, neem dan contact op met Nynke Wagenaar, studieadviseur.


Docenten

De ASRE zet alleen de beste docenten voor de klas. Dit zijn wetenschappers van universiteiten en experts uit de praktijk. Het team aan docenten bestaat uit ongeveer 150 kern- en gastdocenten.


Deze docenten tref je onder andere aan in de collegezaal als je Werking van de Woningmarkt gaat volgen: dr. Adriaan Hoogvliet, drs. B. Louw, dr. H. Bouwmeester, ir. B. Blijie en onderstaande, te weten: prof. dr. Johan Conijn, dr. Frans Schilder, prof. dr. Edwin Buitelaar en dr. Paul de Vries.

Johan ConijnFrans SchilderEdwin BuitelaarPaul de Vries