Werking van de woningmarkt
8

Werking van de woningmarkt

Periode

Eerste lichting voorjaar 2023

Collegedag

6 online collegeweken en één afsluitende plenaire sessie bij de ASRE

De basis voor het doorgronden van de woningmarkt

De Nederlandse woningmarkt bevat de grootste vastgoedcategorie in Nederland en raakt nagenoeg alle inwoners direct. Daarmee heeft de woningmarkt grote invloed op de maatschappij. Waar wordt gewoond, wie wonen er, hoe wordt het wonen betaald en hoe wonen we in de toekomst? Dit zijn slechts enkele vragen waarop de opleiding Werking van de Woningmarkt antwoord geeft.

 

De woningmarkt is een veelzijdige vastgoedmarkt met verschillende deelmarkten. Door die veelzijdigheid is het doorgronden van deze markt complex. Dit geldt ook voor het maken van prognoses voor deze markt. Van professionals wordt verwacht dat zij een visie kunnen ontwikkelen op de deelmarkt waarin ze actief zijn. Kennis van de actualiteit is daarvoor belangrijk maar niet voldoende. Om scenario’s te kunnen schetsen hoe de woningmarkt er over een aantal jaren voorstaat is fundamentele kennis over de werking van de woningmarkt noodzakelijk.

Tijdens deze opleiding leer je hoe verschillende deelmarkten functioneren en hoe ze weer invloed hebben op het functioneren van de woningmarkt als geheel. Een vereiste hiervoor is inzicht in het gedrag van de verschillende actoren op deze markt. Wie zijn de relevante actoren en wat drijft ze? Andere onderwerpen die in deze opleiding aan bod komen zijn: de wisselwerking tussen ruimtelijke ordening en de woningmarkt, basiskennis over de werking van demografie en de weerslag die dit heeft op de werking van de woningmarkt, de invloed van overheidsbeleid op de werking van de woningmarkt & de fiscale en financiële randvoorwaarden voor de werking van de woningmarkt.                 

De opleiding werking van de woningmarkt geeft je fundamentele basiskennis over de werking van de woningmarkt die voor elke vastgoed professional relevant is.

 

Uniek blended  karakter

Het unieke blended karakter van deze opleiding biedt je als deelnemer de mogelijkheid grotendeels zelf te bepalen wanneer je deze opleiding volgt. In de eerste periode volg je de online modules met online interactie via de diverse fora en opdrachten. Afsluitend vindt er een plenaire sessie plaats bij de ASRE in Amsterdam. Tijdens deze sessie wordt er een integrale casus behandeld, zodat de kennis en ervaring van zowel docenten als studenten optimaal wordt benut. De brug slaan tussen theorie en praktijk staat hierbij centraal. 

 

Voor wie?

Werking van de Woningmarkt geeft professionals werkzaam bij gemeenten, financiers, beleggers, woningcorporaties, adviseurs en makelaars inzicht in wijze waarop de woningmarkt functioneert en geeft je een gedegen kennis fundament om in deze markt actief te zijn.


Docenten

De ASRE zet alleen de beste docenten voor de klas. Dit zijn wetenschappers van universiteiten en experts uit de praktijk. Het team aan docenten bestaat uit ongeveer 150 kern- en gastdocenten.


Deze docenten tref je onder andere aan in de collegezaal als je Werking van de Woningmarkt gaat volgen: Harry Bouwmeester, Bart Louw en verder:

Johan Conijn
Cloud website Cloud vastgoedkennis
Frans Schilder MSc
Cloud website Cloud vastgoedkennis
Paul de Vries
Cloud website Cloud vastgoedkennis
Edwin Buitelaar
Cloud website Cloud vastgoedkennis

Swipe om meer docenten te zien.