Asset Management Gemeentelijk & Maatschappelijk Vastgoed

Asset Management Gemeentelijk & Maatschappelijk Vastgoed

Periode

studiejaar 2018-2019

Het optimaliseren van een gemeentelijke en maatschappelijke vastgoedportefeuille

Vastgoed speelt in gemeentelijke en maatschappelijke organisaties een belangrijke rol in de financiële huishouding. Voldoende reden om met een kritische blik naar vastgoed te kijken. Welk vastgoed is cruciaal voor het uitoefenen van de organisatiedoelstelling? Welk vastgoed moet in eigendom zijn of kan worden gehuurd en welk vastgoed kan worden afgestoten? Welke financiële, maar ook maatschappelijke gevolgen heeft dit? En hoe kunnen de kosten van het vastgoed dat in bezit blijft, beheerst worden? Het antwoord op deze vragen verschilt per organisatie en wordt vastgelegd in de portefeuillestrategie. De prestatie van deze portefeuille wordt vervolgens geoptimaliseerd.


In deze opleiding leert u binnen de kaders waarbinnen een gemeente of maatschappelijke organisatie opereert de vastgoedportefeuille te optimaliseren. U geeft invulling aan de vastgoedstrategie, formuleert het vastgoedbeleid en kunt de financiële haalbaarheid hiervan onderbouwen. Er wordt ook aandacht besteed aan het inzichtelijk maken van het maatschappelijk rendement. U maakt hierbij gebruik van gangbare principes uit de vastgoedkunde die in de opleiding worden vertaald naar uw praktijk.


De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Afwegingskaders en vastgoedbeleid
 • Waardering van gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed
 • Vastgoedrekenen
 • Buy Hold Sell analyse
 • Maatschappelijk rendement
 • Kostprijsdekkende huur
 • Juridische kaders: Wet Markt en Overheid, WPO, WVO, WMO

 • Voor wie?

  De opleiding is bedoeld voor vastgoedmanagers, beleidsmedewerkers, adviseurs werkzaam bij not for profit organisaties zoals gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, provincies, waterschappen en aan de overheid gelieerde organisaties.


  Informatie

  De opleiding Asset Management Gemeentelijk & Maatschappelijk Vastgoed is volop in ontwikkeling. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Peter Tempelman, Onderwijsmanager Executive Education, telefoon: 06 347 780 26.


  Docenten

  De ASRE zet alleen de beste docenten voor de klas. Dit zijn wetenschappers vanuit universiteiten en experts uit de praktijk. Het team aan docenten bestaat uit ongeveer 150 kern- en gastdocenten.