Vastgoedfinanciering
7

Vastgoedfinanciering

Periode

Najaar 2019 VOL!
16 mrt t/m 15 mei 2020
28 sep t/m 27 nov 2020

Inleiding in de verschillende mogelijkheden om vastgoed te financieren

Sinds de kredietcrisis zijn de financieringsbronnen van ontwikkelaars aanzienlijk gewijzigd. Naast bancaire financiering wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van forward funding, co-financiering en het inbrengen van meer eigen vermogen. In deze opleiding gaan we eerst in op de basisprincipes van vastgoedfinanciering. Vervolgens wordt er ingegaan op de manieren waarop ontwikkelaars hun projecten kunnen financieren. Hoe zien de eisen van de verschillende financiers eruit? En hoe verschillen de eisen per type ontwikkelaar, bijvoorbeeld ten aanzien van de loan to value? Ook besteden we aandacht aan enkele exotische financieringsvormen als private-equity en crowd-funding. Als laatste wordt er ingegaan op het beheersen van risico’s, de regulering die daaraan ten grondslag ligt en wordt er een blik geworpen op de toekomst van vastgoedfinanciering.

 

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat een gedegen inschatting te maken van de belangrijkste mogelijkheden en bijbehorende risico's qua financieringsaspecten voor jouw project.

 

Uniek blended  karakter

Blended learning is een geïntegreerde combinatie van traditioneel contactonderwijs en ’online’ onderwijs. Het unieke blended karakter van deze opleiding biedt u als deelnemer de mogelijkheid grotendeels zelf te bepalen wanneer u deze opleiding volgt. In de eerste periode volgt u de online modules met online interactie via de diverse fora en opdrachten. Afsluitend vindt er een plenaire sessie plaats bij de ASRE in Amsterdam. Tijdens deze plenaire sessie wordt er een integrale casus m.b.t. een financieringsvoorstel behandeld, zodat de kennis en ervaring van zowel docenten als studenten optimaal wordt benut. De brug slaan tussen theorie en praktijk staat hierbij centraal. Interactie, toepassing en perspectief vanuit diverse disciplines zorgen hierbij voor maximaal leerrendement. Deze plenaire sessie vindt plaats op vrijdag 15 mei 2020.

“Het is erg leuk om na de online modules de opleiding met een interactieve lesdag bij de ASRE af te sluiten.”

Netty Blokland, projectmakelaar en conceptontwikkelaar, alumna nov 2017


Aanmelden, toelating & kosten
Wanneer je je inschrijft voor de opleiding Vastgoedfinanciering betekent dit dat je vanaf 16 maart 2020 van start kan gaan met deze blended course (najaar 2019 zit vol) en na 8 weken een afsluitende plenaire sessie bijwoont bij de ASRE. In deze periode moet je rekening houden met een tijdbelasting van ongeveer 2 tot 4 uur per week. Neem voor meer informatie contact op. De kosten zijn € 795,-. De opleiding is 7 PE-punten waard. De opleiding is vrijgesteld van btw. Kijk op de website van de belastingdienst om te bepalen of je in aanmerking komt voor teruggave.


Instroom is mogelijk tot en met drie weken na aanvang van de opleiding via het online inschrijfformulier. Indien je je na de gestelde uiterlijke inschrijfdatum nog wilt inschrijven, neem dan contact op met s.morssinkhof@asre.nl, manager Blended Courses, telefoon: 06 39 112 942


Bouw je eigen vastgoedkennis
Deze opleiding kan onderdeel zijn van jouw persoonlijke studiepad bestaande uit meerdere korte opleidingen. Wil je met iemand van de ASRE van gedachten wisselen over welke opleidingen aansluiten bij jouw situatie, neem dan contact op met Nynke Wagenaar, studieadviseur. Een voorbeeld van een studiepad bestaande uit meerdere korte ASRE opleidingen is door de NVB overgenomen voor haar opleiding ‘Projectontwikkeling Nieuwe Stijl’.


Docenten
De ASRE zet alleen de beste docenten voor de klas. Dit zijn wetenschappers vanuit universiteiten en experts uit de praktijk. Het team aan docenten bestaat uit ongeveer 150 kern- en gastdocenten. Deze docenten tref je onder andere aan op de online leeromgeving als je Vastgoedfinanciering gaat volgen: Erik Steinmaier MSc, Hans Copier MBA, Martijn Nijland MSc MRE, drs. Ad Buisman RA,

Roel van de BiltArnoud BootJohan ConijnWibo van OmmerenRon van Bloois