Stedelijke ontwikkeling

Evenement

Stedelijke ontwikkeling

Donderdag 23 Mei - 15:00 - 19:00 uur

De verstedelijking in Nederland gaat niet meer stoppen. Met de bloeiende economie staat de woningbouwproductie onder grote druk. De stedelijke gebieden waar de bouwproductie plaats moet vinden wordt steeds complexer.
Tijdens deze middag over stedelijke ontwikkeling bezoeken we een van de meest complexe binnenstedelijke ontwikkelingen van het land: de ontwikkeling van het stationsgebied in Utrecht. We kijken naar de realisatie en de plannen die er nog liggen. Met een rondleiding in het bouwproject Het Platform zien we hoe een MicroCity in wording is.

AAAMRE logo

Na de rondleiding gaan we in op drie grote ontwikkelprojecten op het stationsgebied, de samenwerkingsvormen en succesfactoren die daarbij bepalend waren. Om het geheel van de samenwerkingssuccessen in een breed spectrum te plaatsen en te beoordelen of er sprake is van nieuw en succesvol ontwikkelinstrumentarium sluiten we af met een academische discussieronde.
De energie die we uit de complexe stedelijke ontwikkeling hebben gehaald stoppen we na afloop in een goed gesprek onder genot van een borrel. 

Programma

15:00 uur Inloop stadskantoor Utrecht

15:30 uur Presentatie CU2030, Gemeenten Utrecht

16:00 uur Bezoek MicroCity ‘Het Platform’

17:00 uur Samenwerkingssuccessen complexe Stedelijke ontwikkeling, Driss Aarab, MRE alumni, directeur  abcnova

17:45 uur Academische discussie ontwikkelinstrumentarium, Wim van der Post, ASRE

18:15 uur  Borrel aangeboden door abcnova