Master of Real Estate (MRE)

 • Periode:
  13 september 2016 t/m september 2018
  Delen:
 • Collegedag:
  dinsdag (1e jaar) en donderdag (2e jaar) | 13.00 - 19.00 uur
  Delen:

Opleidingsinformatie

*Indien u zich inschrijft voor 1 juli 2016 ontvangt u 10% korting op de opleidingskosten.

 

De topopleiding voor strategische vastgoedbeslissers

U wilt zich ontwikkelen van specialist tot generalistisch manager in het vastgoed. U wilt zowel professioneel als persoonlijk groeien om de uitdagingen die de vastgoedsector van morgen u biedt, aan te kunnen gaan. U wilt voorop lopen als het gaat om vernieuwen. U bent toe aan een kanteling van uw carrière.

Al meer dan vijfentwintig jaar is de Master of Real Estate de aangewezen opleiding om deze ontwikkelingen een gedegen basis te geven. De opleiding combineert integrale vastgoedkennis met strategie en leadership. De Master of Real Estate omvat een unieke bundeling van brede kennis, volledig toegespitst op strategische vastgoedvraagstukken op managementniveau, waarbij financiële en ruimtelijke vastgoedmarktkennis de basis vormen. Op dit stevige MRE fundament is in 2014 een volledig vernieuwd Leadership, Strategy & Real Estate programma van start gegaan.

De Master of Real Estate staat voor ambitieuze studenten die komen voor een maximaal kennisrendement. In een sfeer waarin samen werken en samen leren voorop staat, is ook samen er voor gaan tekenend voor een MRE-groep. Daarmee ontstaat een extra uitgangspunt voor kennisdeling; de diversiteit maakt het leren van medestudenten mogelijk. Niet in de laatste plaats verwordt de MRE een nieuwe spil als sociaal en zakelijk netwerk.

 

click map
LSRE 1
Marktanalyse
LSRE2
Investeringsanalyse
LSRE 3
LSRE 4
LSRE 5
LSRE 6
LSRE 7
LSRE 8
LSRE 9
Scriptie & scriptiemodule
LSRE 10

 

Waardevolle netwerkfunctie

Bij het samenstellen van de deelnemersgroep worden strakke normen gehanteerd. De selectieprocedure richt zich op de toegevoegde waarde voor de groep. Het streven is een uitgebalanceerde mix van beleggers, projectontwikkelaars, makelaars, juristen, corporatiemedewerkers, financiers, adviseurs, medewerkers uit de zorg en overheidsmedewerkers.

De kennis en ervaring van de deelnemers vormt een belangrijk element in de opleidingsformule. Klik hier voor informatie over een gemiddelde deelnemersgroep.

Na het voltooien van de MRE-opleiding kunt u uw netwerk uitbreiden via het exclusieve lidmaatschap van de Alumni Association MRE (AAA MRE).

Accreditaties

De MRE-opleiding is geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) als postinitiële Masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs. De MRE-opleiding is daarnaast ook geaccrediteerd door de RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors). Indien u geïnteresseerd bent om lid te worden van de RICS, dan kunt u meer informatie vinden op de site van de RICS. U kunt u ook direct contact opnemen met de heer Ed Nypels via email of telefonisch via: 06-11956302.

Aan studenten die de MRE-opleiding aan de ASRE met goed gevolg afronden, wordt de academische graad ‘Master of Science’ uitgereikt. Daarnaast mag ‘MRE’ achter de naam geplaatst worden.

Studieduur en toelatingseisen

Start opleiding 13 september 2016 | De MRE-opleiding vergt 1750 studie-uren en duurt twee jaar. Dit komt neer op een tijdsbelasting van circa 20 uur per week | De colleges vinden 1 keer per week op dinsdag (1e jaar) of donderdag (2e jaar) bij de ASRE plaats.

De formele eisen voor toelating tot de MRE-opleiding zijn:

 1. in het bezit zijn van een NVAO-erkend wo-bachelor/masterdiploma of aantoonbaar beschikken over gelijkwaardig opleidingsniveau op grond van erkende diploma's (te beoordelen door de examencommissie), en;
 2. beschikken over ten minste vijf jaar relevante werkervaring met aantoonbare verantwoordelijkheden.


Kandidaten die nog niet over het juiste instroomniveau beschikken (afhankelijk van werkervaring en vooropleiding) worden toegelaten als zij met succes (een deel van) het Instroomprogramma Masteropleiding hebben afgerond. Door het doorlopen van dit deficiëntieprogramma kunnen de kandidaten een wo-masteropleiding volgen aan de ASRE.

De vooropleiding moet zijn genoten in één van de volgende richtingen:

 • Ruimtelijk economisch
 • Financieel economisch
 • Algemeen economisch
 • Bouwkundig (hier vallen ook Werktuigbouwkunde en Civiele techniek onder)
 • Planologisch
 • Sociaal geografisch
 • Juridisch en fiscaal
 • (Technische) Bedrijfskunde


Werkervaring moet zijn opgedaan bij één van de volgende typen werkgevers:

 • Vastgoedontwikkelaar
 • (Vastgoed)belegger
 • Vastgoed- en ruimtelijke adviseur
 • Financiering
 • Juridische of fiscale adviseur
 • Woningcorporatie
 • Zorg- en Overheidsinstelling
 • Ondernemingen met vastgoed als (strategische) asset

 

Investering en betalingsregeling MRE-studenten

Met een post-initiële masteropleiding investeren u en uw werkgever in de toekomst. De kosten van de opleiding kunnen in termijnen gespreid over drie boekjaren worden betaald. De bijdrage van een werkgever is geheel aftrekbaar als bedrijfskosten. En het gedeelte dat u zelf betaald is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De netto kosten hangen af van de bijdrage die uw werkgever biedt en uw belastingtarief. 

De MRE-opleiding kost € 39.000,-. Het cursusgeld is inclusief syllabi, maar exclusief kosten voor studieboeken. Indien u zich inschrijft voor 1 juli 2016 ontvangt u 10% korting op de opleidingskosten. De additionele kosten voor de studiereis Europa en naar de VS bedragen respectievelijk € 625,- en € 1.575,-, exclusief reis- en verblijfskosten. De opleiding is vrijgesteld van btw. Lees hieronder over de mogelijkheden om gespreid te betalen en belastingvoordeel.

U investeert in uzelf – belastingvoordeel

Voor particulieren geldt een maximale aftrek van € 15.000,- per jaar. Ook extra kosten als begeleidingstijd en studieboeken zijn aftrekbaar. Afhankelijk van de belastingschijf waar u in valt, kan de teruggave oplopen tot 52% van de studiekosten. Hier vindt u twee rekenvoorbeelden.

De werkgever investeert (mede) in uw opleiding

Werknemers en werkgevers kunnen maatwerk afspraken maken over de financiering van de opleiding. Doorgaans betreft dit een bijdrage van de werkgever aan de studiekosten maar het kan ook een loonafspraak betreffen. Bijvoorbeeld dat gedurende de studie geen loonsverhoging plaatsvindt maar na afronden van de studie. Talloze varianten zijn mogelijk. Hier vindt u twee rekenvoorbeelden. De opleidingskosten zijn voor de werkgever aftrekbaar voor de Vpb (vennootschapsbelasting). Voor bouwbedrijven geldt bovendien dat zij een beroep kunnen doen op het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid (O&O-fonds) .

Persoonlijk advies?

Voor vragen over financiering van uw opleiding of advies over uw opleidingskeuze, kunt u contact opnemen met Janneke Schreuder Onderwijsmanager MRE.

 

Vrijblijvend op gesprek, aanmelden en informatie

Vrijblijvend op gesprek

Overweegt u de MRE-opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate?
U kunt vrijblijvend een gesprek aanvragen. Met een van onze opleidingsmanagers bespreekt u uw ideeën en kunt u uw vragen voorleggen. U krijgt persoonlijk advies over het financieren van uw opleiding of over uw opleidingskeuze. Vraag hier uw gesprek aan.

Vrijblijvend aanmelden

U kunt zich hier vrijblijvend aanmelden voor de MRE. Na aanmelding wordt u gebeld om een afspraak in te plannen voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Aan de hand van uw aanmelding (geheel vrijblijvend), het gesprek, uw curriculum vitae en de kopieën van diploma's wordt nagegaan of u voldoet aan de toelatingscriteria en tot de opleiding kunt worden toegelaten. Tijdens dit gesprek gaan we in op uw motivatie en informeren wij u over de opleiding, over de ASRE en de vervolgprocedure.

Inschrijving

Wanneer u bent toegelaten tot de opleiding wordt u uitgenodigd zich officieel in te schrijven. De inschrijving wordt definitief zodra het volledig ingevulde inschrijfformulier is ontvangen. Uw inschrijving dient binnen te zijn voor 1 september 2016. Indien u zich na de gestelde uiterlijke inschrijfdatum nog wilt inschrijven, neem dan contact op met Janneke Schreuder.

 

Informatie

Vragen over de MRE kunt u stellen aan: Janneke Schreuder, Onderwijsmanager MRE, telefoon: 020 668 11 29.
Maar ook Wim van der Post, Programmamanager MRE, en Wendy Bult, Onderwijscoördinator zijn vooraf en tijdens de opleiding beschikbaar voor vragen.

Team-MRE-Janneke- Wim-en-Wendy

 

Open dag

Op woensdag 9 maart 2016 is er een Open dag speciaal voor aankomend masterstudenten om kennis te maken met de MRE en de MSRE. Een fellow of hoogleraar geeft die middag een proefcollege. Kom ook als je wilt proeven hoe het is om hier te studeren! Onderwijsmanagers Janneke Schreuder en Jurrien Endenburg zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden en er zijn huidige studenten aanwezig om over hun ervaringen te vertellen.

Aanmelden
Voor vragen: n.wagenaar@asre.nl 

 

 

Delen: