Vastgoedfinanciering

Vastgoedfinanciering

Periode

Najaar 2017

Collegedag

Diverse online collegeweken en één afsluitende plenaire bijeenkomst

De verschillende vormen van projectfinanciering

Sinds de kredietcrisis zijn de financieringsbronnen van ontwikkelaars aanzienlijk gewijzigd. Naast bancaire financiering wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van forward funding, co-financiering en het inbrengen van meer eigen vermogen.

 

In deze opleiding gaan we in op de manier waarop ontwikkelaars hun projecten kunnen financieren. Hoe zien de eisen van de verschillende financiers eruit? En hoe verschillen de eisen per type ontwikkelaar, bijvoorbeeld ten aanzien van de loan to value? Ook besteden we aandacht aan enkele exotische financieringsvormen als prive-equity en crowd-funding.

 

Na het volgen van deze opleiding bent u in staat een gedegen inschatting te maken van de voor uw project meest geschikte financieringsvorm.

 

Uniek blended  karakter

De ASRE ontwikkelt de komende jaren diverse Fundamentals die als blended learning variant zullen worden aangeboden. Dit geldt ook voor deze opleiding Vastgoedfinanciering. Blended learning is een geïntegreerde combinatie van traditioneel contactonderwijs en ’online’ onderwijs.


Het unieke blended karakter van deze opleiding biedt je als deelnemer de mogelijkheid grotendeels zelf te bepalen waar, wanneer en in welk tempo je deze opleiding volgt. Over een periode van enkele weken rond je wekelijks een deel van de online modules af. In de laatste week zal er een afsluitend college bij de ASRE in Amsterdam plaatsvinden. In dit laatste college wordt een opdracht met betrekking tot het onderwerp gepresenteerd en behandeld onder leiding van een inhoudsdeskundige. Kennis en ervaring van studenten wordt tijdens dit afsluitende college zo veel mogelijk benut en uitgebreid in de vorm van kennisdeling en interactie. Deze vorm van onderwijs is erop gericht studenten te prikkelen actief deel te nemen en naar aanleiding van nieuw aangereikte kennis en ervaringen van mede-actoren tot nieuwe inzichten te komen.


Aanmelden, toelating & kosten
Wanneer je je inschrijft voor de opleiding betekent dit dat je in het najaar van 2017 diverse online modules zal volgen. Aan het eind van deze periode vindt er een plenaire afsluitende bijeenkomst plaats bij de ASRE. In deze periode moet je rekening houden met een tijdbelasting van ongeveer 2-4 uur per week. De kosten voor de ASRE blended courses liggen tussen € 495,- en € 995,- (inclusief studiemateriaal) en worden voor deze course nog vastgesteld. De opleiding is vrijgesteld van btw. Kijk op de website van de belastingdienst om te bepalen of je in aanmerking komt voor teruggave.


De toelatingseisen zijn ten minste twee jaar relevante werkervaring in of voor de sector en wo/hbo werk- en denkniveau.


Meer informatie
Deze fundamental is in ontwikkeling. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie ontvangen, neemt u dan contact met ons op. Stephanie Morssinkhof | Projectleider Blended Learning | s.morssinkhof@asre.nl | 020 668 11 29


Bouw je eigen vastgoedkennis
Deze opleiding kan onderdeel zijn van jouw persoonlijke studiepad bestaande uit meerdere korte opleidingen. Wil je met iemand van de ASRE van gedachten wisselen over welke opleidingen aansluiten bij jouw situatie, neem dan contact op met Nynke Wagenaar, studieadviseur. Een voorbeeld van een studiepad bestaande uit meerdere korte ASRE opleidingen is door de NVB overgenomen voor haar opleiding ‘Projectontwikkeling Nieuwe Stijl’.