Executive Education

Bouw je eigen vastgoedkennis

Het is in deze snel veranderende tijd relevant om als vastgoedprofessional up-to-date kennis te hebben. De ASRE helpt je hierbij door het aanbieden van een breed aanbod van korte opleidingen die naar eigen kennisbehoefte gecombineerd kunnen worden tot een persoonlijk studiepad. Van opleidingen die het vastgoedfundament in je kennis vormen tot opleidingen waarin je kennis wordt verdiept op een bepaald thema. Zo is er altijd een opleiding die bij jouw situatie past of een aantal opleidingen die gezamenlijk een persoonlijk studiepad vormen.

Jouw persoonlijk studiepad bespreken?

Wil je met iemand van de ASRE van gedachten wisselen, neem dan contact op met Peter Tempelman, programma manager Executive Education.

Executive programma's

OpleidingFocus | PE-puntenfolder | inschrijven

Fundamentals

   
Inleiding Fundmanagement De vertaalslag van de strategie van internationale vastgoedbeleggingsfondsen naar het nationaal property- en assetmanagement | 17 PE
Inleiding Vastgoedkunde Pré-master in de vastgoedkunde | 70 PE
Inleiding Waarderen Het beoordelen van vastgoedwaarderingen | 7 PE
Recht in de vastgoedbelegggingspraktijk Een kennismaking met de belangrijkste fiscale en juridische aspecten in de vastgoedbeleggingspraktijk | 10 PE
Vastgoedfinanciering De verschillende vormen van projectfinanciering
Vastgoedrecht bij ontwikkeling Een kennismaking met de belangrijkste juridische en fiscale randvoorwaarden waarbinnen het ontwikkelingsproces zich afspeelt | 10 PE
Vastgoedrekenen Basis rekentechnieken in vastgoedkunde | 10 PE

Essentials

   
Actualiteiten in retailvastgoed De dynamische markt van het winkelvastgoed | 15 PE
Actuele Woningmarkt De analyse van marktwerking | 26 PE
Asset Management Het optimaliseren van de waarde van een vastgoedportefeuille | 42 PE
Asset Management Gemeentelijk Vastgoed Het optimaliseren van de gemeentelijke vastgoedportefeuille | 28 PE
Asset Management Maatschappelijk Vastgoed Professionalisering van maatschappelijke vastgoedbeslissingen | 28 PE
Asset Management voor Woningcorporaties Verzakelijking van vastgoedbeslissingen | 42 PE
Businesscase zorgvastgoed De aankoop, verkoop en (her)ontwikkelingsopgave van zorgvastgoed | 10 PE
Innovaties in de kantorenmarkt Vooruit blijven ‘werken’ | 15 PE
Locatieontwikkeling & flexibele grondexploitatie Veerkrachtig gebied ontwikkelen | 21 PE
Marktwaarde bij woningcorporaties Analyse instrument en beslissingscriterium | 10 PE
Woningontwikkeling in stroomversnelling Terug op de agenda: Wonen, ontwikkelproductie van nul naar vraag | 21 PE

MSRE deelopleidingen

   
Investeringsanalyse Haalbaarheidsanalyse, waardebepaling en risicobeoordeling | 83 PE
Marktanalyse Marktwerking, marktactualiteit en vastgoedpositionering | 53 PE
Gebieds- & Vastgoedontwikkeling Het invulling geven aan integrale ontwikkelingsopgaven | 83 PE
Real Estate Valuation Analyse, waardebepaling en strategie | 83 PE
Vastgoedbeleggen Het samenstellen en managen van een vastgoedbeleggingsportefeuille | 83 PE

Company Courses

   
Vastgoedeconomie Rijksoverheid Hoe sturen op waarde in gebiedsontwikkeling en in vastgoedontwikkeling

In ontwikkeling

  • Asset Management voor Woningcorporaties 2.0